À-priser

Vad är ett á-pris?

 Aff-definitioner anger att ett à-pris är ett ”pris för enhet av arbete” och i praktiken är à-priser är ett praktiskt sätt att avtala om ersättningar när vissa saker är kända och andra okända. Ett à-pris är helt enkelt ett pris som är ”färdigt till kund”, men där antalet av detta pris normalt sett inte är känt i förväg.

Det kan t.ex. handla om att du i förväg vet att det kommer behövas elektriker för att utföra arbeten, men att omfattningen av dessa arbeten är svår att uppskatta. Då är det svårt att inkludera dessa i den fasta ersättningen, och rörlig ersättning är att föredra. I denna situation är ett à-pris per timmes arbete av yrkeskategorin elektriker ett à-pris som kan vara lämpligt att ha med i avtalet.

Exempel på vanligt förekommande à-priser

  •  à-pris per timme för arbete av en viss yrkeskategori
  • à-pris per kvm gräsmatta för klippning och övriga föreskrivna åtgärder
  • á-pris per dörrstängare och år för tillsyn och skötsel
  • à-pris för byte av en strömbrytare

Som synes kan det variera vad som à-priserna innehåller. Vad som är lämpligt avgörs av entreprenadens utformning, men en bra tumregel är att ett à-pris ska vara kalkylerbart för Leverantören. 

À-priser är ett bra komplement till fast ersättning och löpande räkning, och de är vanligt förekommande i Aff-entreprenader. 

Tydliga à-priser

Eftersom arbete endast omfattar material om man har angivit så, behöver det vara tydligt om ett à-pris ska omfatta material. Överhuvudtaget är ett ”bra” à-pris tydligt, kalkylerbart samt passar entreprenaden. 

Ett sätt att göra à-priserna tydliga är att hänvisa till de punkter som ABFF 15 räknar upp i kap 6 § 3. Här ska man komma ihåg att självkostnadsprincipen och à-priser är helt olika saker, då ett à-pris inte utgår från L:s självkostnad. Däremot är punktlistan över de kostnader som L får räkna i sin självkostnad ett bra sätt att förtydliga vad som ska ingå i ett à-pris. 

Aff-definitioner förtydligar också i sin kommentar att ett à-pris innefattar entreprenörsarvode, man får alltså inte lägga på det ovanpå à-priset. 

Lämna ett svar