ABFF

ABFF är den grund som samtliga övriga Aff-dokument vilar på. ABFF står för ”Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service” och kan jämföras med byggbranschens AB04, ABT06 och ABK09. Men medan de regelverken är anpassade för projekt med början och slut, är ABFF anpassat för återkommande tjänster såsom drift, underhåll och servicetjänster.

ABFF är ett dokument som inte ändras för den specifika entreprenaden, utan man anger bara att ABFF av en viss årgång gäller. Man kan dock göra avsteg från det som står i ABFF, genom att ange dessa ändringar i Kontraktsformuläret. Det krävs att man uttryckligen frångår ABFF och detta bör endast göras med största försiktighet.

ABFF är indelad i nio kapitel som också återkommer i Kontraktsformuläret: Omfattning, Utförande, Organisation, Tider, Ansvar, Ersättning, Avslutande statuskontroll, Avbeställning och hävning samt Tvist.

Senaste versionen av ABFF är ABFF 15 och innan dess var det ABFF 12.

Lämna ett svar