Aff-Akademin

Aff Akademin

Aff Akademin är vår plattform där vi erbjuder webbaserad utbildning relaterad till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt.

Våra utbildningar kvalitetsgranskade av Aff Forum, något som inte gäller för andra Aff-utbildningar online. 

Idag finns 4 olika utbildningsmoduler:

Hur får jag tillgång till Aff Akademin?

För att ta del av en utbildning i Aff Akademin köper du produkten för respektive kurs i vår e-handel. Det ger dig tillgång till kursen i 6 månader. Under den tiden kan nyttja materialet hur mycket du vill. 

För dig som har fler personer på företaget som är intresserade av utbildningen är det lämpligt att beställa dem tillsammans eftersom vi tillämpar mängdrabatt. Grundpriset för respektive kurs hittar du bland våra produkter. Om ni köper fler likadana kurser erbjuder vi följande rabatter:

När du har valt en kurs från produktlistan kommer till kassan, kommer du uppmanas att ange din e-postadress för att se om du kan köpa produkten. Det gör vi eftersom vissa produkter endast kan köpas om du tidigare har köpt en annan produkt. Exempelvis kan du bara köpa en förlängning om du tidigare har köpt just den kursen.

Om ni har många personer på företaget som har behov av kurserna så kontakta Philip på philip.osterlund@aff-forum.se istället för att köpa dem direkt  i shopen. Då kan vi skapa en grupp åt ert företag så att ansvarig person kan följa upp hur utbildningarna genomförs.

För Aff introduktion så finns det ytterligare val, då den kan länkas upp på t.ex. ett intranät och / eller kundwebb. Det är en bra lösning för dig som har många personer som skulle behöva ta del av kursen, då alla som har tillgång till intranätet kan ta del av innehållet fritt. Kontakta Philip om det är av intresse.

Alla kurser tillhandahålls via vår utbildningsportal som drivs av Talent LMS. Du når portalen på  https://app.talentlms.com/login där du anger Affakademin som domän. Inloggning sker sedan med inloggningsuppgifter som du erhållit när du registrerades på utbildningen. Inloggningsnamnet är din mail-adress.  Utbildningen finns också tillgänglig i din padda eller mobil. Ladda enkelt ner Talent LMS i App Store eller Google Play.

Alla kurser gäller i 6 månader. Om du efter det återigen önskar få tillgång till kursen så kan du köpa en förlängningsperiod. Då kommer du få tillgång i ytterligare 6 månader, räknat från ditt nya köp. För att förlänga en kurs väljer du produkterna som heter ”förlängning”. I kassan matchas ditt köp mot databasen, så att du endast kan köpa förlängning när du har gått kursen. En förlängning kan endast köpas för samma e-postadress som användes vid första kursen.

Köp din kurs här

Här ser du några populära utbildningar. För att ta del av hela vårt utbud, klicka på knappen Visa fler utbildningar.

Läs mer om innehållet i Aff Akademin

Aff Diplomutbildning Bas

Aff Diplomutbildning Bas är en omfattande e-utbildning som ger breda kunskaper om Aff, motsvarande en fysisk grundutbildning på 1-2 dagar. Det är med andra ord inte en översiktlig introduktionskurs av det slag som återfinns hos utbildningsföretag.

Utbildningen vänder sig till alla som behöver lära sig mer om Aff, och du behöver inte ha några förkunskaper för att ta del av den. Basutbildningen går metodiskt igenom vad du behöver förstå för att vara en part i ett Aff-avtal.

Aff Diplomutbildning Bas innehåller fyra huvuddelar:

I den första modulen får du en introduktion till Aff-konceptet. Vad är ett Aff-avtal egentligen och vad innehåller det? Vi går igenom olika grundläggande saker som du behöver kunna för att kunna tolka och upprätta Aff-avtal. Ord som gränsdragningslista och pyramidregeln får sin förklaring och du får även ta del av Aff-dokumentationens historik.

Alla Aff-avtal grundar sig på branschregelverket ABFF. I den här delen går vi igenom vad regelverket består av och vad det syftar till. Du kan ta del av en introduktion till varje kapitel och scenarier som är till för att åskådliggöra de olika reglerna i ABFF, samtidigt som du får ta del av texterna i ABFF.

En central del i Aff är definitioner av olika termer. I den här delen går vi i igenom vad dokumentet Aff-definitioner är och hur det är en en hjälp när du ska formulera avtal. Aff-definitionerna gör det lättare att skapa avtal som inte kan misstolkas, de innehåller termer som på något sätt behöver vara entydigt bestämda och som har en lite speciell betydelse just i Aff-sammanhang. Du får bl.a. lära dig vad som är termen, definitionen och kommentaren och hur du hittar i dokumentet. Vi går också igenom några av de mest centrala termerna.

För att kunna skapa och tolka Aff-avtal behöver veta vilka delar som ingår och hur de olika dokumenten används. Dokumenten är en del av Kontraktshandlingar och Förfrågningsunderlag. I den här utbildningen får du veta hur allt är strukturerat och hur de olika dokumenten förhåller sig till varandra. 

Ta en titt på Aff Diplomutbildning

Aff Diplomtest

Aff Diplomtest ger dig möjlighet att bevisa dina kunskaper och bli diplomerad i Aff. Det spelar ingen roll om de är förvärvade genom erfarenhet eller genom vår Diplomutbildning Bas, men utbildningen ger en bra grund för att klara av testet. Testet syftar inte till att premiera ”utantillkunskaper”, utan handlar om att kunna grundläggande regler i kombination med att kunna hämta och tillämpa information från regelverken. 

Provet är uppdelat i två olika delar, där den första delen är frågor som ska klaras av med den information som finns i frågan. Den andra delen innehåller istället frågor kopplade till ett (fiktivt) avtal som man får ta del av. Här gäller det istället att kunna svara på raka frågor om vad avtalet egentligen säger om en viss situation.

80% rätt på respektive del är godkänt. Du behöver alltså ha minst 80% rätt på del 1 och 80% på del 2. Båda provdelarna behöver klaras av med godkänt resultat vid samma tillfälle för ett erhålla diplomet. Det går alltså inte att klara del 1 godkänt vid ett provtillfälle, och del 2 vid ett annat. 

Efter utbildningen har du fått alla teoretiska delar du behöver för att klara testet. Däremot betyder det inte att du automatiskt kan göra ett godkänt test. Dels kan du behöva repetera olika delar i utbildningen, beroende på dina förkunskaper. Dels är många frågor i första delen ställda utifrån ett beskrivet scenario, varför såväl teoretisk kunskap som en viss erfarenhet av att arbeta med tjänsteentreprenader kan behövas för att sätta sig in i frågeställningarna.

Ja, du kan göra flera test. Däremot får du vänta en vecka mellan varje tillfälle, för att du ska hinna läsa på mer och inte bara lära dig frågorna. Testen är inte lika, men vissa frågor återkommer och viss frågor är väldigt lika varandra. Du får inte reda på vilka frågor som du hade fel på, för att du inte bara ska kunna lära dig vissa frågor.

Efter avslutat och godkänt prov erhåller du ett elektroniskt diplom med dina personuppgifter som du kan spara som en fil eller skriva ut. Du kommer även att få en badge, en digital stämpel att koppla till din Linkedin-profil som ett bevis på godkänt prov. 

Aff Upphandling

Aff upphandling är en fördjupningsmodul, för dig som ska upphandla en Aff-entreprenad. Den riktar sig till dig som har genomgått diplomutbildningen, eller har motsvarande kunskaper. Här lyfter vi fram sådant som är relevant just under upphandlingsfasen. Det är inte ovanligt att både beställare och leverantörer under en entreprenad inser att det finns saker i upphandlingen som man skulle ha valt att göra annorlunda, bara man hade haft större erfarenhet. Den erfarenheten försöker vi nu förmedla vidare i denna utbildningsmodul.

Beställare och leverantörer har tillsammans arbetat fram materialet som ligger till grund för utbildningen, allt med syftet att få så väl fungerande entreprenader som möjligt.

I modulen är det också inkluderat ett avsnitt som lär dig hur du praktiskt arbetar i Aff Avtalssystem.  Utbildningen är uppdelad enligt de olika stegen i en upphandling:

aff for dig_2

Mer om innehållet

Även om de olika delarna har namn som är applicerbara på en generell upphandling, handlar innehållet helt om att handla upp tjänsteentreprenader enligt Aff. Genomgående i utbildningen är att praktiska frågor kopplas ihop med hur och var du beskriver olika saker i handlingarna.

Innehållet kan grupperas i tre olika kategorier som återfinns på olika sätt under respektive upphandlingssteg.

En utbildning från Aff handlar såklart om regler, praxis och benämningar i Aff-dokumentationen. Du får lära dig hur olika saker benämns och var du hittar dem i handlingarna. Vi går igenom rangordningsregler och hur en handling kan byta kategori under processen. Vi visar hur du anger ersättningsmodellen i handlingarna och hur du kan resonera om lämpliga ersättningsmodeller för olika entreprenader. Exempel på innehåll som hör till denna kategori är:

 • Kod, rubrik och löpnummer
 • Utförandetider och inställelsetider
 • Ersättningsmodeller
 • Från Kontraktsformulär till Kontrakt
 • Att arbeta med Aff-dokumentationen

Även med perfekta upphandlingsdokument kan det gå snett om entreprenaden inte är lämpligt utformad. Du får lära dig om de olika entreprenadtyperna och när de är lämpliga att använda, vi går igenom hur entreprenadstorlek och tjänstesammansättning kan påverkas av beställarorganisation och leverantörsmarknad samt varför det är så viktigt att beskriva entreprenadens gränssnitt. Exempel på innehåll som hör till denna kategori är: 

 • Funktion eller utförandeentreprenad
 • Tjänstesammansättning
 • Entreprenadstorlek
 • Gränssnitt
 • Prioritera kraven

Utbildningen är även fylld av praktiska tips från personer och organisationer som har stor erfarenhet av Aff-entreprenader. Här får du konkreta råd om allt från hur lång tid du bör avsätta för att göra en upphandling, till hur du praktiskt kan lösa visning av en större mängd objekt i entreprenaden. Vi redovisar också vanliga utvärderingsmodeller och vad man bör tänka på när man använder dem. Exempel på innehåll som hör till denna kategori är: 

 • Planera anbudstiden
 • Visning av objekt
 • Vanliga frågor från anbudsgivarna
 • Få in rätt anbud
 • Utvärderingsmodeller

Ta en titt på Aff Upphandling

Aff Introduktion

Aff introduktion riktar sig till den som kommer i kontakt med Aff-avtal, men som inte behöver den fördjupade kunskapen i som erbjuds Diplomutbildningen. Det kan vara styrelser i bostadsrättsföreningar eller personer hos beställare och leverantörer som inte är har ansvar för avtalen men ändock behöver en förståelse för hur Aff fungerar i stort.

Aff Introduktion ger dig en övergripande bild av vad Aff är. Utbildningen är utformad som ett antal kortare filmer som du kan titta på så många gånger du önskar. 

I utbildningen följer vi Brf Lejonet och deras leverantör Förvaltningsexperten genom ett antal vanligt förekommande situationer, och baserat på det får du lära dig mer om både hur ett Aff-avtal ska läsas och hur olika situationer i entreprenaden kan hanteras utifrån detta. 

Utbildningen innehåller följande delar:

Ta en titt på Aff introduktion