Aff-definitioner

Aff-definitioner är ett dokument som definierar ett antal termer som är vanligt förekommande i Aff-avtal. Definitionerna är väsentliga för att undvika missförstånd och tolkningsproblem om vad ett ord innebär. Idag innehåller Aff-definitioner strax under 60 definitioner, några är gemensamma med AB/ABT.

Aff-definitioner genomgick en större förändring och utökning 2010 då termer från europeiska FM-standarden inarbetades. I revideringen 2015 så återgick Aff-definitioner till att endast hantera de termer som ansågs behöva en Aff-specifik definition.

Det är viktigt att läsa Aff-definitioner tillsammans med resten av avtalet, för att kunna tolka innehållet. Exempelvis anger definitionen av Tillsyn att rapportering av eventuella avvikelser ingår, vilket kan vara av betydelse.

Senaste är Aff-definitioner 15 och innan dess var det Aff-definitioner 10.

Lämna ett svar