Frukostseminarium – entreprenader med både drift och underhåll

”AB, ABT, AMA, ABFF, Aff, ABK – hur vet jag när jag ska använda vad?”

För bygg- och anläggningsprojekt används entreprenadregelverken AB 04 och ABT 06, för konsultavtal ABK 09 och för drift- och serviceentreprenader ABFF 15. Så långt allt väl. Men hur gör jag när min entreprenad innehåller såväl återkommande drift som planerat underhåll eller små förändringsprojekt? Och kanske även lite projektledning? Och hur hanteras en entreprenad med bara avhjälpande underhåll, utan tillsyn och skötsel?

Det här är frågor som vi inom Aff har djupdykt i tillsammans med entreprenadjuristen Pehr Jacobsson. Resultatet är en guide för vilket regelverk olika typer av entreprenader lämpligen bör grunda sig på, samt tips om vad man bör tänka på när man skriver avtalen. 

På det här seminariet kommer vi gå igenom vad det är som avgör vilket regelverk som bör användas och varför. Frågor som kommer beröras är:

  • Olika typentreprenader och lämpligt regelverk för dem
  • Vad gäller för ansvarstid och garantitid?
  • Hur kan jag handla upp drift och mindre projekt i samma entreprenad?
  • Hur ska jag komplettera ABFF för att det ska fungera med projekt?
  • Hur fungerar projektledning med ABFF?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Onsdagen den 14:e september kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Lämna ett svar