Guiden – Att leva med Aff

Guiden – Att leva med Aff

”Att leva med Aff” är tänkt som en hjälp för alla som på något sätt tar del av en Aff-entreprenad, oavsett om du är beställare, leverantör eller konsult. 

Här hittar du en mängd information om entreprenadens alla faser, från behovsanalysen via upphandlingen och uppstarten till entreprenadens avslut. Det finns handfasta råd, resonemang om för- och nackdelar med olika lösningar, tips, scenarier, mallar och mycket mer.

Guidens fyra delar

Att leva med Aff – Upphandling
Att leva med Aff – Implementering
Att leva med Aff – Entreprenadtid
Att leva med Aff – Avslut