Händer hos Aff

Det händer hos oss

Vi är mest kända för att tillhandahålla Aff-dokumentationen, men Aff har idag en bredare verksamhet än så.  Förutom att vi kontinuerligt utvecklar och uppdaterar Aff-dokumentationen så är vår utbildningsverksamhet idag väl etablerad. I Aff Akademin hittar du ett flertal e-utbildningar, och vi håller regelbundet seminarier/webbinarier för alla som vill lära sig mer om hur Aff-entreprenader fungerar.

Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra Aff-dokumentationen samt stöddokumentation och utbildningar kopplade till Aff.

Partssammansatta

Hela organisationen inom Aff – Forum och alla projektgrupper i vårt utvecklingsarbete är partssammansatta. Detta innebär att vi alltid har lika antal representanter för beställare och utförare, vi har dessutom några representanter för konsultintresset i styrelsen och de flesta utskotten och projektgrupperna. Partssammansättningen är en viktig grundprincip inom Aff-konceptet, den gör att du som användare av Aff kan vara säker på att både beställarnas och utförarnas intressen finns tillvaratagna i dokumenten.

Får alla vara med?

Endast personer från våra medlemsföretag får vara projektdeltagare. Är du intresserad av att vara delaktig i kommande projekt? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, där vi informerar om kommande projekt och söker projektmedlemmar.

Samarbeten

Som branschförening är det viktigt för oss att samarbeta med olika aktörer. Det kan handla om allt ifrån från att vi informerar om Aff i olika sammanhang, till gemensamma projekt och långsiktiga samarbeten.

Aff är partner till Förvaltarforum, vilket bland annat  innebär att vi skriver artiklar som du kan läsa i deras nyhetsbrev. Vårt pris Årets Fastighetsförvaltare delas också ut vid evenemanget Framtidens förvaltare. 

Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att handla upp energioptimering för sina byggnader. Energimyndigheten har via E2B2 beviljat Aff Service AB stöd för att paketera avtal för Teknisk förvaltning Energi i sitt avtalsutbud och göra avtalet tillgängligt för fler.

Avtalsmallen hittar du bland våra produkter och i Kunskapsbanken kan du lära dig mer om såväl vikten av att energioptimera som hur du använder mallen.

Arbetet har genomförts i samarbete med Stockholms stad, Energikontoret Storstockholm, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Fastighetsägarna Stockholm.

Under 2021 har Upphandlingsmyndigheten tagit fram guiden ”Upphandlingar under ett byggnadsverks liv”. Aff har varit behjälpliga med kunskap både om Aff och om hur drift- och förvaltning fungerar.

Ta del av det fylliga materialet här

Aff är en del av projektet Klimatinitiativet, ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Ett av fokusområdena gäller krav på leverantörer. Aff hjälper till med att formulera klimatkrav som medlemmarna kan ställa i sina upphandlingar av Aff-entreprenader.

År 2011 startade Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ett projekt för att ta fram ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen – FAVAL.

Aff har hjälpt FAVAL att ta fram ”validering mot fastighetsförvaltare” som du kan läsa mer om på FAVAL:s hemsida

Årets Fastighetsförvaltare

Aff – Forum för förvaltning och service delar varje år ut priset till Årets Fastighetsförvaltare Bostad & Årets Fastighetsförvaltare Lokaler.

Priset delas ut på heldagsseminariet ”Framtidens förvaltare” den 1 februari 2024. 

Syftet är att lyfta fram medarbetare inom branschen som gör ett professionellt värdeskapande arbete i fastigheterna samt att främja fastighetsförvaltarrollen. 

Ett inramat diplom delas vanligtvis ut till Årets Fastighetsförvaltare Bostad och Årets Fastighetsförvaltare Lokaler vid Förvaltarforums årliga seminarium Framtidens förvaltare. Vinnarna får också möjligheten att bli validerade fastighetsförvaltare enligt FAVAL.

Nominera din kandidat till Årets Fastighetsförvaltare 2024 här

Skärmavbild 2023-02-06 kl. 12.28.34

Årets Fastighetsförvaltare Bostad 2023
Sophie Nyhus, Bostads AB Poseidon

Skärmavbild 2023-02-06 kl. 12.28.22

Årets Fastighetsförvaltare Lokaler 2023
Hanna Ceder, Täby Kommun

Nomineringen är öppen och vem som helst kan nominera en vän eller kollega. Ett urval görs sedan av en arbetsgrupp för ett sedan gå vidare till juryn. För att bli nominerad till priset bör Fastighetsförvaltaren uppfylla kriterierna för god kunskap och kompetens inom flertalet av följande områden:

  • Process
  • Teknik
  • Ekonomi
  • Miljö
  • Juridik
  • IT
  • Kommunikation
  • Omvärld

• Göran Werner, Ordf. Aff – Forum för förvaltning och service, WSP
• Anna Kadefors, Professor i Fastighetsförvaltning vid Institutionen för fastigheter och byggande på KTH
• Björn Lindeborg, Newsec Asset Management
• Ove Nordqvist, VD Förvaltarforum
• Philip Österlund, VD Aff Service AB
• Ulrika Frank, Chef affärs- och verksamhetsutveckling, Riksbyggen
• Bengt Lind, Expert Fastighetsförvaltning, Sveriges Allmännytta
• Anna Thuresson, Näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige

2022
Bostad – Thomas Lindén, Croisette
Lokaler – Andreas Keinil, Locum

2021
Bostad – Fredric Ericson, Stockholmshem
Lokaler – Pernilla Andersson, Newsec AM

2020
Bostad – Kurt Knudsen, SBC
Lokaler – Stefan Johansson, Riksbyggen

2019
Bostad – Kristin Lövendahl, SBC
Lokaler – Anton Drott, Novi Real Estate

2018
Bostad – Anna Lackman, Stockholmshem
Lokaler – Annika Rissler, Newsec AM

2017
Bostad – Antti Ahonen, HSB Stockholm
Lokaler – Stefan Nipstrand, Svenska Handelsfastigheter

2016
Bostad – Johan Paulsson, Riksbyggen
Lokaler – Erik Wahlberg, Newsec AM

Föreningsstämmor

Föreningsstämma 2022

Onsdagen den 27 april 2022 hölls senaste årsstämman i Aff Forum för Förvaltning & Service. 

Aff-dagen

Tillfälle att träffas och inspireras

I samband med våra föreningsstämmor hålls även den traditionsenliga Aff-dagen. Det är ett tillfälle för alla medlemmar att träffas och ta del av inspirerande seminarier. Normalt bjuds det även på tillfälle att mingla med dryck och tilltugg. Aff-dagen är kostnadsfri för medlemmar i Aff Forum.

seminar