Aktuella projekt

Hållbarhet i Aff

Hösten 2022 startade vi projektet ”Hållbarhet i Aff”.

Projektledare är Sara Jacobsson (Svefa) och Håkan Nilsson (WSP).

Idag är många fastigheter miljöcertifierade på olika sätt, och fastighetsägarna arbetar ofta aktivt med hållbarhetsfrågan. Det innebär att Aff behöver vara anpassat till certifieringssystemen samt stödja hållbarhetsarbete i stort.

Certifieringssystem som avses är: Miljöbyggnad, Bream, Leed – samtliga för byggnader i användning.

Målet med projektet är att Aff Avtalssystem ska:

• Innehålla råds- och exempeltexter som stödjer uppfyllande av certifieringskrav

• Visa användarna vad som är kopplat till olika certifieringar

• Innehålla lämpliga platser och texter som stödjer Hållbarhet ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Har ni frågor om projektet, kontakta info@aff-forum.se