Publicerad den 2023-11-20

Frukostseminarium – Kvalitetsplan

I ABFF framgår det att Leverantören ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan för entreprenaden. Dessutom ställer många Beställare krav på att det dessutom ska finnas en arbetsmiljöplan. Idag är många företag certifierade inom såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö, och frågan inställer sig ofta varför de ska upprätta en särskild plan för entreprenaden.

Ja, varför ska man upprätta en särskild kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan för entreprenaden? 

På det här seminariet går vi igenom vad syftet med en sådan plan är, vilka krav som ställs på den och hur man praktiskt kan gå till väga. För självklart finns det klara skäl till varför ABFF ställer krav på en specifik kvalitets- och miljöplan för entreprenaden. Seminariet passar både leverantörer som ska ta fram och efterleva en KMA-plan, och beställare som ska granska och godkänna planerna.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Onsdagen den 6:e december kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2023-11-14

Fördjupningsutbildning i Aff

Heldagsutbildning - Fördjupningskurs i Aff

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop.  Vi kommer ta oss an ett antal fiktiva situationer från verkligheten där det gäller att kunna applicera kunskapen om Aff för att lösa ut vad som gäller. Dessutom kommer vi även att gå igenom konkreta exempel på hur man kan hantera svåra situationer. 

Vi kommer under dagen att gå igenom:

 • Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
 • Vad gäller vid uppstart?
 • Vad är avtalsenligt egentligen?
 • Ekonomiska regler
 • Förändringar och tilläggsarbeten
 • När vi inte är överens

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner. För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

Plats: Kapitel 8, Klara Strand centralt i Stockholm

Datum & Tider: Den 20 mars 2024, 08.30 – 16.30 Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Pris: 3.995 kr Medlem i Aff Forum – Använd koden ”medlem” för 10% rabatt.

Publicerad den 2023-10-16

Frukostseminarium – Möten, för både samverkan och uppföljning

På det här seminariet hälsar vi på det fiktiva fastighetsbolaget BraBo och deras entreprenör Förvaltningsexperten, som utför fastighetsdrift åt BraBo. Från upphandling till avslut kommer de ha en mängd olika möten, av skiftande karaktär och kvalitet. De har bl.a. Startmöte, Kontraktsmöten, Driftmöten, Fastighetsmöten och Hyresgästmöten. Alla möten har olika syfte och hjälper både BraBo och Förvaltningsexperten i det gemensamma målet – en väl fungerande entreprenad.

Vad är det BraBo har gjort för att få det att fungera egentligen?

Med hjälp av BraBo kommer vi att gå igenom vilka möten som normalt finns i en Aff-entreprenad, och vad de har för syfte.  Du får lära dig vad ABFF säger om möten, och vad som är fritt att bestämma själv. Du kommer också få med dig en hel del tips på hur man kan använda möten som en del i entreprenaduppföljningen, och varför mötena är så viktiga.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Torsdagen den 9:e november kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2023-09-25

Nu har vi fräschat upp Aff Diplomutbildning!

Sedan starten 2018 har över 1700 personer genomgått vår e-utbildning Aff Diplomutbildning Bas, och om vi ska lyssna på reaktionerna är den väldigt bra. Men inget är så bra att det inte kan göras bättre, och nu har vi gått igenom utbildningen och uppdaterat den. Du som precis håller på att göra utbildningen kommer märka att innehållet har en fått en förändrad layout och att vissa texter har bearbetats. Dessutom har det dykt upp en ny delkurs som heter ”Testa dig själv”, där du kan svara på frågor som liknar de i Diplomtestet. Men till skillnad från det riktiga testet får du här direkt se vad som är rätt svar och du får också feedback som hjälper dig förstå vad svaret grundar sig på.

Om du ännu inte har gått Aff Diplomutbildning så kan du läsa mer och beställa den här.

Har du redan gjort utbildningen men känner att du vill repetera så kan du istället beställa en förlängning och samtidigt få ta del av det nya materialet. 

Publicerad den 2023-09-18

Frukostseminarium – Smidig tvistlösning

Smidig tvistlösning

I en Aff-entreprenad eftersträvar förstås parterna en god samverkan och förmåga att lösa de frågor som uppstår under kontraktstiden. Aff-entreprenader är ofta komplexa, med många gränssnitt samt utvecklas och förändras över en kontraktstid som ofta är lång. Det finns med andra ord potential för att det uppstår olika uppfattning mellan parterna i enskilda frågor. Det är därför viktigt att kunna ge och ta i en Aff-entreprenad och att hitta en god samverkan mellan parterna. Klarar parterna själva inte av att överbrygga skilda uppfattningar är det viktigt att hitta modeller för att hantera tvister utan att de nödvändigtvis behöver gå till domstol. Seminariet kommer att ta upp hur Aff-systemet hanterar fel i entreprenaden, samverkan och tvistlösning

Föredragshållare är Per Ollas, Aff Utvecklingsråd, Aff Forum

Datum och tid: Torsdagen den 5:e oktober kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2023-08-17

Frukostseminarium – Funktionsentreprenader, hur fungerar det egentligen?

"Jorå, funktionen finns där..."

I större entreprenader är det vanligt att avtalet beskriver den funktion som ska upprätthållas, istället för att ange vilka åtgärder leverantören ska utföra. Ett funktionsavtal bygger på grundtanken att leverantören är den som sitter inne med kunskapen om hur arbetet bäst kan utföras, och att denne ska kunna utveckla och förbättra entreprenaden genom att inte vara detaljstyrd av avtalet. Beställaren slipper samtidigt lägga ner stora resurser på att i avtalet beskriva alla åtgärder som ska ske. Det här låter ju bra, men hur fungerar det egentligen?

På det här seminariet går vi igenom hur en funktionsentreprenad är uppbyggd och söker svaren på vanliga frågor som:

 • Vad innebär ett funktionsavtal egentligen?
 • Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja åtgärder – tänk om de inte gör något alls?
 • Hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera?
 • Vad gäller egentligen när det står både åtgärder och funktionskrav i samma avtal?
 • Vår beställare vill ställa krav på både personal och maskiner, kan de göra det i ett funktionsavtal?
 • Hur sjutton gör jag för att följa upp en funktionsentreprenad?

Som vanligt går vi igenom några vanliga scenarier och koppar dessa till aktuella regler i ABFF samt övriga delar av Aff-dokumentationen.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Datum och tid: Torsdagen den 14:e september kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium. OBS! Samma pris på frukostseminarium som på webbinarium.

Statuskontroll, varför gör man det?

I ABFF framgår det att Beställaren och Leverantören tillsammans ska göra en statuskontroll när entreprenaden påbörjas. Dessutom ska det ske en avslutande statuskontroll om det står så i handlingarna, eller om någon av parterna påkallar det. Att det står så i ABFF ger vid handen att dessa kontroller ses som viktiga, men ändå är det ofta som de inte blir av. Varför är det så?

På det här seminariet går vi igenom reglerna för inledande och avslutande statuskontroll och sätter in de i praktiska exempel. Samtidigt tar vi oss an den närliggande frågan om kontroll av mängduppgifter, något som ofta föreskrivs i Kontraktet. Några av frågeställningarna som tas upp är:

 • Vad är syftet med inledande och avslutande statuskontroll?
 • Varför skiljer sig reglerna åt?
 • Är statuskontroll samma sak som statusbesiktning?
 • Vad händer om det inte sker någon statuskontroll?
 • Hur förhåller sig kontroll av mängder till statuskontrollen?
 • Hur gör jag en bra redovisning av mängdkontroll och statuskontroll?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Inspelat den 24 maj 2023

Publicerad den 2023-05-03

Frukostseminarium – Statuskontroll – varför gör man det?

I ABFF framgår det att Beställaren och Leverantören tillsammans ska göra en statuskontroll när entreprenaden påbörjas. Dessutom ska det ske en avslutande statuskontroll om det står så i handlingarna, eller om någon av parterna påkallar det. Att det står så i ABFF ger vid handen att dessa kontroller ses som viktiga, men ändå är det ofta som de inte blir av. Varför är det så?

På det här seminariet går vi igenom reglerna för inledande och avslutande statuskontroll och sätter in de i praktiska exempel. Samtidigt tar vi oss an den närliggande frågan om kontroll av mängduppgifter, något som ofta föreskrivs i Kontraktet. Några av frågeställningarna som tas upp är:

 • Vad är syftet med inledande och avslutande statuskontroll?
 • Varför skiljer sig reglerna åt?
 • Är statuskontroll samma sak som statusbesiktning?
 • Vad händer om det inte sker någon statuskontroll?
 • Hur förhåller sig kontroll av mängder till statuskontrollen?
 • Hur gör jag en bra redovisning av mängdkontroll och statuskontroll?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Datum och tid: Onsdagen den 24:e maj kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium. OBS! Samma pris på frukostseminarium som på webbinarium.

Publicerad den 2023-05-02

Vill du vara projektdeltagare?

Nytt projekt – vill du vara projektdeltagare?

”Myndighetskrav och ansvarsöverföringar i Aff-entreprenader”

Vi fortsätter att vidareutveckla Aff och nästa område för granskning är ansvarsfrågorna. Vi kommer starta upp ett projekt som ska jobba med området ”Ansvarsöverföringar och myndighetskrav”.

Därför söker vi nu projektmedlemmar till detta projekt.

 

Bakgrund

Aff identifierade under 2022 att begreppet myndighetsbesiktningar används på olika sätt och att det verkade saknas en entydig definition av dessa. Samtidigt har det på olika sätt uppmärksammats att kunskapen om myndighetskrav inom fastighetsdrift- och förvaltning generellt är låg i branschen, vilket hänger ihop med ansvarsöverföringarna i entreprenaderna.

I ett Aff-avtal om gör normalt Beställaren vissa ansvarsöverföringar till Leverantören, och när det gäller fastighetsrelaterade tjänster är detta en stor fråga. Leverantören åläggs normalt en del av fastighetsägarens ansvar avseende brandskydd, elsäkerhet och arbetsmiljö. För att dessa ansvarsöverföringar ska fungera i praktiken behövs dock mer än några ord i Kontraktet, det behövs kunskap och rutiner. När dessa brister ställer det till problem, som i värsta fall kan leda till stora risker för personer i fastigheterna. 

Kopplat till en ansvarsöverföring är också vilka försäkringar Leverantören rimligen ska ha. Om en Beställare kravställer försäkringar som egentligen inte behövs, blir det onödigt dyrt för Leverantören. Det kan i vissa fall till och med vara omöjligt för Leverantören att efterleva kraven. Kunskapen om vilka försäkringar som finns och hur de kan användas bedöms vara låg, varför detta behöver förtydligas. 

Projektet

Målet med projektet är att:

 • den som använder Aff avtalssystem ska guidas till att kunna göra relevanta och skäliga ansvarsöverföringar med hjälp av uppdaterade råds- och exempeltexter
 • att begreppet Myndighetsbesiktning blir definierat på ett sätt som branschen kan stå bakom
 • att Aff hjälper till att sprida kunskap om skillnaden mellan myndighetskrav och myndighetsbesiktning, och att dessa framgår tydligt i Aff avtalssystem

I projektet kommer vi att:

 • Gå igenom befintliga texter i Kontraktet och Tjänstebeskrivningen och se hur dessa används idag
 • Dokumentera fakta om olika ansvarsområden såsom brand, el, arbetsmiljö, snö- och is samt för försäkringar
 • Föreslå nya råds- och exempeltexter inom kapitel K5 Ansvar (Kontraktet) och SB5 Myndighetskrav (Tjänstebeskrivningen)
 • Skapa stöddokumentation i Kunskapsbanken avseende ansvarsöverföringar, försäkringsfrågor, myndighetskrav och myndighetsbesiktningar
 • Föreslå en definition av begreppet Myndighetsbesiktning och förankra den hos större branschaktörer såsom Fastighetsägarna & Sveriges allmännytta
 • Lista vanliga myndighetsbesiktningar och sådana kontroller/ besiktningar som inte utgör myndighetsbesiktning och motivera vad som är avgörande

Att vara projektdeltagare

Arbetet kommer ledas av Aff Service AB, där Anna Cedvén driver arbetet och tar fram texter.

Som projektdeltagare bidrar du med din kunskap. Du förväntas läsa in dig och komma med genomtänkta synpunkter, exempel från verkligheten och frågeställningar. Det innebär att du behöver ha mycket god kunskap om Aff-entreprenader och området ansvarsfrågor/myndighetskrav.

Det utgår ingen ersättning för deltagandet, men kostnad för resor till möten ersätts. Möten kommer åtminstone delvis att hållas fysiskt på Aff:s kontor centralt i Stockholm.

Är detta av intresse för dig och din organisation,

skicka ett mail till info@aff-forum.se

Publicerad den 2023-03-31

Aff-dagen 2023

Äntligen har vi förmånen att träffas och utbyta erfarenheter. Aff-dagen hålls traditionsenligt ihop med den årliga stämman för föreningen Aff Forum och vi erbjuder i år ett program där vi dels fokuserar på hur Aff används, men även låter miljö- och klimatfrågorna ta plats. 

Moderator är Anna Cedvén från Aff.   

Klimatinitiativet

Vi får lyssna till när Björn Berggren berättar om Klimatinitiativet inom Sveriges Allmännytta, och vad det har lett till.

Att implementera Aff-avtal

Hur bra ett avtal än är skrivet, så kommer det bli svårt att få en fungerande entreprenad om inte implementeringen sker på ett genomtänkt sätt. Henrik Engqvist från Svefa ger oss tips och berättar om vanliga fallgropar att undvika.

Certifieringar och Aff

Miljörelaterade certifieringar av byggnader är en riktig djungel, med olika system i flera olika versioner. Tur då att det finns de som kan certifieringssystemen på sina fem fingrar, och kan ge oss andra en översikt så att vi kan navigera. Håkan Nilsson från WSP är just den personen, och han kommer berätta om certifieringssystemen  och hur man ska tänka när man certifierade byggnader i sina Aff-entreprenader.

Avvikelser från ABFF

ABFF är vårt grundregelverk, och det är förhandlat mellan Beställare och Leverantörer för att skapa tydlighet och en skälig riskfördelning. När avtalen väl skrivs händer det dock att Beställarna väljer att avvika från ABFF, och helt enkelt göra ändringar av det som står. Här kan du lyssna till företrädare från både Beställare och Leverantörer, som diskuterar vilka ändringar som är vanligast och hur de påverkar entreprenaderna och branschen i stort.  Anna Cedvén från Aff berättar lite om principerna för avvikelser mot ABFF och modererar debatten.

Tid och plats

Stämman och Aff-dagen hålls den 26 april, 2023 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm 

13.00 – 14.00 Stämma
14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 14.40 Seminarium nr 1 
14.40 – 15.00 Seminarium nr 2

15.00 – 15.20 Fika

15.20 – 15.50 Seminarium nr 3 
15.50 – 16.30 Seminarium nr 4 (Paneldebatt)

16.30 – 17.30 Mingel, snittar och dryck