Publicerad den 2024-04-12

Årsstämma 2024 – 16 april

Föreningsstämma i Aff Forum & Aff-dagen

Vid Aff Forums Årsstämma 2024 vill vi bjuda in medlemmar och kunder på 4 seminariespår och lite mingel för att passa på att träffas och prata.

Datum – 16 april 2024

Plats – Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Anmälan

Notera att endast 1 person per medlemsföretag kan representera er organisation på stämman mellan 13-14. Självklart är fler medarbetare välkomna men endast 1 person kan föra er organisations röst på stämman. Detta anges på anmälan som skall göras per person. 

Till anmälan, klicka här

För att hämta bilagor till stämman samt information om Aff-dagen, klicka här

Publicerad den 2024-02-16

Frukostseminarium – Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, det är väl inte mitt problem?

De flesta har lärt sig att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för personalens arbetsmiljö. Så länge arbetet utförs i egna lokaler är det ”enkelt”. Men Leverantören utför ju sitt arbete i Beställarens lokaler/fastigheter. Där finns det dessutom ofta andra företag som också utför arbete, inom samma utrymmen. Då blir det genast lite mer komplicerat. Och lägger vi sedan på att det gäller särskilda regler för byggnads- och anläggningsarbeten så blir det uppenbart att arbetsmiljöfrågor i driftentreprenader är en komplicerad fråga. 

Turligt nog finns det hjälp att få. På det här seminariet kommer vi gå igenom de olika delarna av arbetsmiljöansvaret och ta upp frågor som: 

 • Hur ser den grundläggande ansvarsfördelningen ut i en entreprenad?
 • Vad gäller när Beställarens fastigheter är utformade så att det blir en arbetsmiljörisk för Leverantören?
 • Vad innebär egentligen samordningsansvaret som står i Kontraktet? 
 • Det här med BAS-P/BAS-U, vad innebär det egentligen?
 • Vad ska jag som Beställare respektive Leverantör tänka på?

Utöver detta  har Arbetsmiljöverket ersatt sina 67 Arbetsmiljöföreskrifter med 15 nya. Vad innebär det? 

Det här seminariet är lika viktigt för alla inblandade parter – konsulter som gör upphandlingar, Beställare och Leverantörer.

Föredragshållare är Anna Källgården, expert på arbetsmiljöfrågor inom bygg- och fastighetsområdet och uppskattad kursledare.

Datum och tid: Tisdagen den 19:e mars kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan, från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2024-02-08

Nya villkor för PU-arbeten

Innehåller din entreprenad planerat underhåll?

Det är vanligt att en beställare vill låta sin leverantör av fastighetsteknik genomföra större underhållsåtgärder och/eller mindre förändringar i fastigheterna. Det sker ofta som tilläggsarbete, men om beställaren vill att dylika arbeten återkommande ska utföras av leverantören kan det finnas anledning att istället inkludera dessa som kontraktsarbeten.

För att reglera detta på ett bra sätt har vi nu tagit fram en bilaga till Kontraktsformuläret, och i denna samlat ett antal regleringar som passar denna typ av arbeten. Anledningen till att det ligger i en egen bilaga är att de inte ska råka användas vid andra tillfällen. 

Kontraktsbilagan heter ”Villkorsbilaga till kontrakt avseende PU-arbeten” och den hittas i fliken ”dokument” i Aff Avtalssystem. Där finns också en guide till bilagan, för att underlätta användandet. 

Publicerad den 2024-02-07

Årets Fastighetsförvaltare 2024

Här är vinnarna av utmärkelsen Årets Förvaltare 2024 – i kategori Lokal vann Emil Stålknapp från Savills och Christian Hemmingsson från Familjebostäder i Göteborg AB tog hem segern i kategori Bostad. Stort Grattis säger vi!

För tionde gången delade föreningen Aff i samarbete med Förvaltarforum ut det prestigefyllda priset Årets Fastighetsförvaltare i kategorierna Bostad respektive Lokal. Prisceremonin gick av stapeln direkt efter seminariet Framtidens Förvaltning, som hölls den 1/2 på Waterfront Center i Stockholm.

Philip Österlund, VD på Aff Forum för Förvaltning & Service, tycker det är kul att intresset att nominera kandidater till Årets Fastighetsförvaltare sprider sig bland bolag och organisationer i branschen.
– Vi ser flera nya företag som är representerade i år, jämfört med tidigare.

Vinnare i kategori Bostad
Christian Hemmingsson är anställd på Familjebostäder i Göteborg AB. Han förvaltar ca 125 000 kvm och har arbetat som förvaltare i 7 år.

Juryns motivering till att Christian blev vald är:

”Med tydlighet och närvarande ledarskap har denna person låtit sina medarbetare växa och hyresgäster blivit sedda. Hög servicekänsla, inkluderande och företagsam är tre nyckelord som beskriver denna medarbetare bäst.”

Vinnare i kategori Lokaler
Emil Stålknapp är anställd på Savills och har arbetat 7 år i yrket. Han förvaltar 271 948 kvm, varav 58 894 kvm består av handelslokaler och 213 054 kvm är logistik.

Juryns motivering till att Emil blev vald är:

”Denna person beskrivs som en teknisk stjärna och en som förstår fastighetsaffären.
Med en hög arbetsmoral och stort lugn tar sig personen igenom sina arbetsuppgifter
och bygger relationer med hyresgäster och kollegor på ett fantastiskt sätt.”

Främja förvaltarollen
Syftet med priset Årets Fastighetsförvaltare är att premiera medarbetare inom fastighetsbranschen som gör ett professionellt och värdeskapande arbete med fastigheterna, samt att främja fastighetsförvaltarrollen.

Förutom äran och ett diplom får vinnarna också möjligheten att bli Validerade Fastighetsförvaltare genom FAVAL.

 

Läs hela artikeln hos Förvaltarforum här

Publicerad den 2024-01-15

Frukostseminarium – brandskyddsansvar

Skönt att L övertar vårt brandskyddsansvar, då kan vi koppla av!

Brandskyddsfrågor är centrala i många entreprenader, och i synnerhet när det rör sig om fastighetsdrift eller förvaltning. Ofta är det lite oklart vad som gäller, både när det kommer till myndighetskraven och ansvarsöverföringarna. Frågan är komplex och inbegriper inte bara B och L, utan hyresgästerna/verksamheten är i högsta grad inblandad. 

Med hjälp av vårt fiktiva fastighetsbolag BraBo och deras leverantör Förvaltningsexperten kommer vi på det här seminariet reda ut begreppen och försöka  svara på vanligt förekommande frågor såsom:

 • Vilka regler styr brandskyddsarbetet i fastigheterna?
 •  Hur fördelas ansvaret mellan BraBo, Förvaltningsexperten och hyresgästerna – och varför?
 • Vad är en relevant brandskydds-dokumentation egentligen?
 • Vad gäller när Förvaltningsexperten ska vara anläggningsskötare?
 • Vad ska Förvaltningsexperten göra i det fall BraBo inte gett dem rätt förutsättningar?
 • Kan BraBo verkligen överföra sitt brandskyddsansvar på Förvaltningsexperten, kan de inte bara delegera arbetsuppgifter?

Den här gången har vi förmånen att få lyssna till Johan Åqvist, brandingenjör som inriktat sig på att hjälpa fastighetsägare hitta rätt nivå och rutiner för brandskyddsarbetet.  öHan kompletteras av Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum som kompletterar med de entreprenadjuridiska frågorna.

Datum och tid: Onsdagen den 7:e februari kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40, kom i tid.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2023-11-20

Frukostseminarium – Kvalitetsplan

I ABFF framgår det att Leverantören ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan för entreprenaden. Dessutom ställer många Beställare krav på att det dessutom ska finnas en arbetsmiljöplan. Idag är många företag certifierade inom såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö, och frågan inställer sig ofta varför de ska upprätta en särskild plan för entreprenaden.

Ja, varför ska man upprätta en särskild kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan för entreprenaden?

På det här seminariet går vi igenom vad syftet med en sådan plan är, vilka krav som ställs på den och hur man praktiskt kan gå till väga. För självklart finns det klara skäl till varför ABFF ställer krav på en specifik kvalitets- och miljöplan för entreprenaden. Seminariet passar både leverantörer som ska ta fram och efterleva en KMA-plan, och beställare som ska granska och godkänna planerna.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum Datum och tid: Onsdagen den 6:e december kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45. Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.
Publicerad den 2023-10-16

Frukostseminarium – Möten, för både samverkan och uppföljning

På det här seminariet hälsar vi på det fiktiva fastighetsbolaget BraBo och deras entreprenör Förvaltningsexperten, som utför fastighetsdrift åt BraBo. Från upphandling till avslut kommer de ha en mängd olika möten, av skiftande karaktär och kvalitet. De har bl.a. Startmöte, Kontraktsmöten, Driftmöten, Fastighetsmöten och Hyresgästmöten. Alla möten har olika syfte och hjälper både BraBo och Förvaltningsexperten i det gemensamma målet – en väl fungerande entreprenad.

Vad är det BraBo har gjort för att få det att fungera egentligen?

Med hjälp av BraBo kommer vi att gå igenom vilka möten som normalt finns i en Aff-entreprenad, och vad de har för syfte.  Du får lära dig vad ABFF säger om möten, och vad som är fritt att bestämma själv. Du kommer också få med dig en hel del tips på hur man kan använda möten som en del i entreprenaduppföljningen, och varför mötena är så viktiga.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Torsdagen den 9:e november kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2023-09-25

Nu har vi fräschat upp Aff Diplomutbildning!

Sedan starten 2018 har över 1700 personer genomgått vår e-utbildning Aff Diplomutbildning Bas, och om vi ska lyssna på reaktionerna är den väldigt bra. Men inget är så bra att det inte kan göras bättre, och nu har vi gått igenom utbildningen och uppdaterat den. Du som precis håller på att göra utbildningen kommer märka att innehållet har en fått en förändrad layout och att vissa texter har bearbetats. Dessutom har det dykt upp en ny delkurs som heter ”Testa dig själv”, där du kan svara på frågor som liknar de i Diplomtestet. Men till skillnad från det riktiga testet får du här direkt se vad som är rätt svar och du får också feedback som hjälper dig förstå vad svaret grundar sig på.

Om du ännu inte har gått Aff Diplomutbildning så kan du läsa mer och beställa den här.

Har du redan gjort utbildningen men känner att du vill repetera så kan du istället beställa en förlängning och samtidigt få ta del av det nya materialet. 

Publicerad den 2023-09-18

Frukostseminarium – Smidig tvistlösning

Smidig tvistlösning

I en Aff-entreprenad eftersträvar förstås parterna en god samverkan och förmåga att lösa de frågor som uppstår under kontraktstiden. Aff-entreprenader är ofta komplexa, med många gränssnitt samt utvecklas och förändras över en kontraktstid som ofta är lång. Det finns med andra ord potential för att det uppstår olika uppfattning mellan parterna i enskilda frågor. Det är därför viktigt att kunna ge och ta i en Aff-entreprenad och att hitta en god samverkan mellan parterna. Klarar parterna själva inte av att överbrygga skilda uppfattningar är det viktigt att hitta modeller för att hantera tvister utan att de nödvändigtvis behöver gå till domstol. Seminariet kommer att ta upp hur Aff-systemet hanterar fel i entreprenaden, samverkan och tvistlösning

Föredragshållare är Per Ollas, Aff Utvecklingsråd, Aff Forum

Datum och tid: Torsdagen den 5:e oktober kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2023-08-17

Frukostseminarium – Funktionsentreprenader, hur fungerar det egentligen?

"Jorå, funktionen finns där..."

I större entreprenader är det vanligt att avtalet beskriver den funktion som ska upprätthållas, istället för att ange vilka åtgärder leverantören ska utföra. Ett funktionsavtal bygger på grundtanken att leverantören är den som sitter inne med kunskapen om hur arbetet bäst kan utföras, och att denne ska kunna utveckla och förbättra entreprenaden genom att inte vara detaljstyrd av avtalet. Beställaren slipper samtidigt lägga ner stora resurser på att i avtalet beskriva alla åtgärder som ska ske. Det här låter ju bra, men hur fungerar det egentligen?

På det här seminariet går vi igenom hur en funktionsentreprenad är uppbyggd och söker svaren på vanliga frågor som:

 • Vad innebär ett funktionsavtal egentligen?
 • Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja åtgärder – tänk om de inte gör något alls?
 • Hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera?
 • Vad gäller egentligen när det står både åtgärder och funktionskrav i samma avtal?
 • Vår beställare vill ställa krav på både personal och maskiner, kan de göra det i ett funktionsavtal?
 • Hur sjutton gör jag för att följa upp en funktionsentreprenad?

Som vanligt går vi igenom några vanliga scenarier och koppar dessa till aktuella regler i ABFF samt övriga delar av Aff-dokumentationen.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Datum och tid: Torsdagen den 14:e september kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium. OBS! Samma pris på frukostseminarium som på webbinarium.