Publicerad den 2023-02-06

Vinnarna av Årets Fastighetsförvaltare 2023

Här är vinnarna av utmärkelsen Årets Förvaltare 2023 – i kategori Lokal tog Hanna Ceder från Täby Kommun hem segern och i kategori Bostad vann Sophie Nyhus från Bostads AB Poseidon. Stort Grattis säger vi!

För nionde gången delade föreningen Aff i samarbete med Förvaltarforum ut det ärofyllda priset Årets Fastighetsförvaltare Bostad respektive Lokal. Prisceremonin gick av stapeln på seminariet Framtidens Förvaltare, som hölls den 2/2 på Waterfront Center i Stockholm.

Aff:s VD Philip Österlund tycker att det vara extra roligt i år eftersom de sex finalisterna till årets pris kom från flertalet nya företag, som inte har nominerat deltagare tidigare.

– Det tyder på att fler tycker detta är viktigt att uppmärksamma och att lyfta sina medarbetare lite extra, säger han.

Vinnare i kategori Bostad

Sophie Nyhus är anställd på Bostads AB Poseidon. Hon förvaltar ca 145 000 kvm och har arbetat som förvaltare i 15 år.

Juryns motivering till att Sophie blev vald är:

”En förvaltare med breda fastighetskunskaper, duktig ledare med förmåga att engagera medarbetare samt har intresset och engagemanget att alltid ha hyresgästen i fokus.”

Vinnare i kategori Lokaler

Hanna Ceder är anställd inom Täby Kommun. Hon förvaltar 65 000 kvm och har arbetat 7 år i yrket.

Juryns motivering till att Hanna blev vald är:

”Genom en tät dialog med hyresgäster, ekonomin i balans och alltid glimten i ögat skapar denna person en mycket framgångsrik förvaltning och Sveriges mest nöjda hyresgäster.”

Främja förvaltarrollen
Syftet med priset Årets Fastighetsförvaltare är att premiera medarbetare inom fastighetsbranschen som gör ett professionellt och värdeskapande arbete med fastigheterna, samt att främja fastighetsförvaltarrollen.

Förutom äran och ett diplom får vinnarna också möjligheten att bli Validerade Fastighetsförvaltare genom FAVAL.

Publicerad den 2023-01-18

Frukostseminarium – När vi inte är överens!

– Vi tänker minsann inte sopa en gång till! 

Entreprenaden har börjat och allting är frid och fröjd. L gör precis allt som B förväntar sig, och B levererar alla svar som L förväntar sig. Eller? Kanske inte!

Tjänsteentreprenader enligt Aff är ofta långa och precis som i alla relationer förekommer det gnissel då och då. Enligt vår erfarenhet skulle både beställare och leverantörer tjäna på att höja kunskapen om hur avvikelser bör hanteras. För ofta är det inte själva felet som orsakar mest irritation, utan hanteringen efteråt.

På det här seminariet går vi igenom några vanliga situationer och kopplar dem till olika regler i ABFF samt ger tips om hur du hanterar dem praktiskt.

Något av innehållet:

  • Vad är egentligen fel i entreprenaden och vad kan bli följderna av det?
  • När det inte står i klartext vad som gäller för en arbetsuppgift, vilka regler träder in i det fallet?
  • När Leverantören behöver mer uppgifter, men Beställaren inte kan eller vill svara – vad innebär det?
  • Om Leverantören har gjort fel, men ändå inte åtgärdar felet – vad ska Beställaren göra då?
  • Och hur sjutton ska vi komma överens när vi har olika åsikter från början?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Onsdagen den 8:e februari kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

 

Publicerad den 2022-12-09

Seminarier våren 2023

Använda Aff

Planera in ditt deltagande redan idag!

Nu har vi planerat in datum för vårens seminarier, så att ni kan skriva in det i kalendern. Vilket ämne det blir på respektive tillfälle är ännu ej bestämt, det kommer att framgå på sidan Utbildning så fort vi bestämmer oss. Våra frukostseminarier håller vi på trevlig hotell Scandic Klara centralt i Stockholm. 

Du vet väl att du kan påverka innehållet? Vi tar gärna emot förslag på ämnen som ni vill höra mer om!

Vårens datum:

Publicerad den 2022-11-23

Fördjupningsutbildning i Aff

Heldagsutbildning - fördjupning för dig som vill lära dig mer

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi nu ytterligare en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop.

Vi kommer under dagen att bl.a. att ta upp:
–        Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
–        Vad är avtalsenligt egentligen?
–        Ekonomiska regler
–        Förändringar och tilläggsarbeten
–        När vi inte är överens

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.

För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

Plats: Kapitel 8, Klara Strand centralt i Stockholm

Datum & Tider: Den 23:e mars 2023, 08.30 – 16.30. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Pris: 3.995 kr, 

 

10% rabatt för medlemmar i Aff Forum med koden ”Medlem”

Publicerad den 2022-11-21

Uppdatering i Aff Avtalssystem

Tydligare texter i K6 Ekonomi

Under året har det pågått ett arbete med att förtydliga hantering av rörlig ersättning, såsom à-priser och självkostnadsprincipen, eftersom vi fått signaler på att det inte alltid är så tydligt i avtalen på marknaden.

Kapitlet K6 Ekonomi har utökats med utförligare rådstexter i K6 och K6.1.2 och tydligare exempeltexter på hur rörlig ersättning oftast utformas, som en kombination av à-priser och självkostnadsprincipen. Som vanligt gäller att exempeltexterna endast är just exempel, och att varje entreprenad har sina egna förutsättningar. 

För att ytterligare hjälpa användarna har vi även bland ”Dokument om kompletterar Avtalssystemet” lagt med ett exempel på kapitel K6 Ekonomi från en fiktiv städentreprenad. 

Eftersom det rör den känsliga frågan ersättning har arbetet först processats av representanter från båda parter med stöd från Pehr Jacobson, och sedan bearbetats ytterligare i Utvecklingsrådet (som också är partssammansatt). Anna Cedvén höll i pennan och Magnus CollingUlf HübenetteDaniel MagnussonJan PeterssonPer Ollas ställde upp som expertgrupp.

Publicerad den 2022-11-17

Frukostseminarium – Avtalsenligt, vad är det?

”Vi städar ju varje vecka som det står, vad klagar du på??” 

Vet du vad som krävs för att en entreprenad ska vara helt avtalsenlig? Räcker det inte med att utföra arbetsuppgifterna som finns beskrivna? Svaret är sannolikt ”nej, det räcker inte”. 

Så hur kan du då ta reda på vad som verkligen är avtalsenligt? Svaret kan tyckas enkelt – läs avtalet. Men riktigt så enkelt är det oftast inte, för var ska jag börja leta och hur ska jag tolka de som står?

På det här seminariet går vi igenom vad som egentligen är avtalsenligt, och vad du som är inblandad i en entreprenad ska tänka på. Vi kommer bl.a. ta upp:

  • De många kontraktshandlingarna
  • Vad är egentligen korrekt utförande?
  • Funktionsentreprenader – vad gäller då?
  • Hur mycket kan B styra L?

Som vanligt kommer vi att koppla ihop praktiska exempel med regler i ABFF, och målet är att du ska känna dig trygg i vad som är en avtalsenlig leverans.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

  • Datum och tid: Tisdagen den 6:e december kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Hållbarhet i Aff

Aff-dokumentationen används främst för att skapa avtal för tjänsteentreprenader, och de vanligast förekommande tjänsterna återfinns inom fastighetssektorn. Idag är många fastigheter miljöcertifierade på olika sätt, och fastighetsägarna arbetar ofta aktivt med hållbarhetsfrågan. Det innebär att Aff behöver vara anpassat till certifieringssystemen samt stödja hållbarhetsarbete i stort.

Aff vill att det ska vara lätt för en användare av Aff att ställa relevanta krav på hållbarhet i allmänhet och hållbarhet kopplat till certifieringar i synnerhet.

Målet med projektet är att Aff Avtalssystem ska:

• Innehålla råds- och exempeltexter som stödjer uppfyllande av certifieringskrav

• Visa användarna vad som är kopplat till olika certifieringar

• Innehålla lämpliga platser och texter som stödjer Hållbarhet ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Projektledare:

Sara Jakobson, Svefa

Håkan Nilsson, WSP

Publicerad den 2022-10-12

Uppdateringar i Aff Avtalssystem

Uppdatering av K1.2

Ikväll den 12 okt 2022 uppdateras följande:

Dom från Kammarrätten i Göteborg tolkade en utemiljöentreprenad som ett ramavtal, vilket innebär en maximal löptid om 4 år. I K1.2 ska proceduren för tillkommande och avgående objekt beskrivas, och inte sällan framstår det som att objekten kommer att förändras i stor omfattning.

Vi utökar rådstexten så att det framgår mer om att man ska ta hänsyn till risken för att det betraktas som ramavtal, eller otillåten utökning.

Skadedjur

Ikväll den 12 okt 2022 uppdateras även följande:

Skadedjurs-koderna placeras med en egen rubrik i SB Fastighetsförvaltning, SB8. Då det är ett fastighetsägaransvar och hanteras ofta av förvaltningen.

Själva saneringen hamnar i SE3 Sanering. 

En tilläggstext i SC Fastighetsteknik lades till om att driften särskilt ska uppmärksamma tecken på skadedjur och andra miljörisker.

Rådstexten i SE3 Sanering är också justerad

Publicerad den 2022-09-22

Frukostseminarium – samverkansupphandling

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Exempelvis har flera kommuner,  genomfört upphandlingar i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaderna täcker in flera tjänsteområden inom Aff, såsom drift och städning, och omfattar även fastigheter med särskilt kritisk verksamhet.

Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från dessa upphandlingar.

Föredragshållare är Per Ollas, affärschef på Svefa och mycket erfaren Aff-upphandlare

Datum och tid: Onsdagen den 9:e november kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-09-15

Över 1500 deltagare i Aff Akademin

Aff Akademin fortsatt populär

Nu har vi haft över 1500 kursdeltagare på våra utbildningar i Aff Akademin, något vi är väldigt stolta över. I särklass mest populär är Aff Diplomutbildning Bas, och det avsnitt som deltagarna lägger mest tid på är ABFF. 

Utöver dessa 1500 kursdeltagare har också några företag valt att köpa kursen Aff introduktion och göra den tillgänglig för alla medarbetare via intranät och för kunder via kundwebb. Med andra ord kan vi vara säkra på att det är många fler som tagit del av våra kurser i Aff.

Vill ni också lägga upp Aff introduktion på ert intranät, eller köpta ett större antal kurser? Kontakta Philip på philip.osterlund@aff-forum.se.  Vill du köpa en enstaka kurs gör du det direkt i shopen på vår webbplats.