Frukostseminarium – samverkansupphandling

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Exempelvis har flera kommuner,  genomfört upphandlingar i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaderna täcker in flera tjänsteområden inom Aff, såsom drift och städning, och omfattar även fastigheter med särskilt kritisk verksamhet.

Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från dessa upphandlingar.

Föredragshållare är Per Ollas, affärschef på Svefa och mycket erfaren Aff-upphandlare

Datum och tid: Onsdagen den 9:e november kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Frukostseminarium – entreprenader med både drift och underhåll

”AB, ABT, AMA, ABFF, Aff, ABK – hur vet jag när jag ska använda vad?”

För bygg- och anläggningsprojekt används entreprenadregelverken AB 04 och ABT 06, för konsultavtal ABK 09 och för drift- och serviceentreprenader ABFF 15. Så långt allt väl. Men hur gör jag när min entreprenad innehåller såväl återkommande drift som planerat underhåll eller små förändringsprojekt? Och kanske även lite projektledning? Och hur hanteras en entreprenad med bara avhjälpande underhåll, utan tillsyn och skötsel?

Det här är frågor som vi inom Aff har djupdykt i tillsammans med entreprenadjuristen Pehr Jacobsson. Resultatet är en guide för vilket regelverk olika typer av entreprenader lämpligen bör grunda sig på, samt tips om vad man bör tänka på när man skriver avtalen. 

På det här seminariet kommer vi gå igenom vad det är som avgör vilket regelverk som bör användas och varför. Frågor som kommer beröras är:

  • Olika typentreprenader och lämpligt regelverk för dem
  • Vad gäller för ansvarstid och garantitid?
  • Hur kan jag handla upp drift och mindre projekt i samma entreprenad?
  • Hur ska jag komplettera ABFF för att det ska fungera med projekt?
  • Hur fungerar projektledning med ABFF?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Onsdagen den 14:e september kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-09-22

Frukostseminarium – Avtalsenligt, vad är det?

”Vi städar ju varje vecka som det står, vad klagar du på??”

Vet du vad som krävs för att en entreprenad ska vara helt avtalsenlig? Räcker det inte med att utföra arbetsuppgifterna som finns beskrivna? Svaret är sannolikt ”nej, det räcker inte”. 

Så hur kan du då ta reda på vad som verkligen är avtalsenligt? Svaret kan tyckas enkelt – läs avtalet. Men riktigt så enkelt är det oftast inte, för var ska jag börja leta och hur ska jag tolka de som står?

På det här seminariet går vi igenom vad som egentligen är avtalsenligt, och vad du som är inblandad i en entreprenad ska tänka på. Vi kommer bl.a. ta upp:

  • De många kontraktshandlingarna
  • Vad är egentligen korrekt utförande?
  • Funktionsentreprenader – vad gäller då?
  • Hur mycket kan B styra L?

Som vanligt kommer vi att koppla ihop praktiska exempel med regler i ABFF, och målet är att du ska känna dig trygg i vad som är en avtalsenlig leverans.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

  • Datum och tid: Onsdagen den 12:e oktoberkl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-09-15

Över 1500 deltagare i Aff Akademin

Aff Akademin fortsatt populär

Nu har vi haft över 1500 kursdeltagare på våra utbildningar i Aff Akademin, något vi är väldigt stolta över. I särklass mest populär är Aff Diplomutbildning Bas, och det avsnitt som deltagarna lägger mest tid på är ABFF. 

Utöver dessa 1500 kursdeltagare har också några företag valt att köpa kursen Aff introduktion och göra den tillgänglig för alla medarbetare via intranät och för kunder via kundwebb. Med andra ord kan vi vara säkra på att det är många fler som tagit del av våra kurser i Aff.

Vill ni också lägga upp Aff introduktion på ert intranät, eller köpta ett större antal kurser? Kontakta Philip på philip.osterlund@aff-forum.se.  Vill du köpa en enstaka kurs gör du det direkt i shopen på vår webbplats. 

Seminarium – möten, möten, möten

 

Vad är ett entreprenadmöte egentligen? Kan det finnas flera sorters entreprenadmöten, och hur skiljer de sig från andra möten i entreprenaden?

På det här seminariet går vi igenom olika mötestyper och vad som definierar dem. Vi ser också över vad som står i ABFF om möten, var i handlingarna det står om möten samt hur man praktiskt kan gå tillväga för att få en fungerande mötes-struktur. 

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2020-10-11

Seminarium – Uppstart och avslut

Ska du ha betalt också?!

På det här seminariet fokuserar vi på vad som gäller vid uppstart och avslut av en entreprenad.

Vad finns det för regler i ABFF som är applicerbara, och vad är syftet med dem?

Vilka övriga ställen i avtalet bör man leta information på, och inte minst – hur går det till rent praktiskt? 

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2020-09-29

Seminarium – Jag vill ha kompensation!

Ska du ha betalt också?!

Ja, vad gör man som leverantör när beställaren säger så? Hur vet jag om denne har rätt till någon form av ekonomisk reglering? Och hur ska du som beställare veta vad som gäller för att få någon form av ekonomisk reglering när inte leverantören gjort vad de ska? 

På det här seminariet går vi igenom några fiktiva situationer där beställaren önskat kompensation, och vad som styr utfallet. Vi går igenom skillnaderna mellan vite, skadestånd och prisavdrag samt i vilka situationer de är applicerbara. Som vanligt står ABFF i centrum samtidigt som vi går igenom var man mer bör leta i handlingarna samt hur man praktiskt bör gå tillväga. 

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2022-02-24

Seminarium – samverkansentreprenader

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Linköping kommuns fastighetsbolag, Lejonfastigheter AB, har genomfört en upphandling i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaden avser fastighetsteknik (drift) och omfattar fastigheter med särskilt kritisk verksamhet. Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från Lejonfastigheter AB.

Föredragshållare: Per Ollas
Seminariet är inspelat 2021-02-07

Seminarium – Kvalitetsplan

I ABFF framgår det att Leverantören ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan för entreprenaden. Idag är många företag certifierade inom såväl kvalitet som miljö, och undrar då varför de ska upprätta en särskild plan för entreprenaden. Ja, varför ska man det?

På det här seminariet går vi igenom vad syftet med en kvalitets- och miljöplan är, vilka krav som ställs på den och hur man praktiskt kan gå till väga. Seminariet passar både leverantörer som ska göra en plan, och beställare som ska granska och godkänna planerna.

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2021-03-18

Seminarium – Avtalsenligt

Vad innebär egentligen avtalsenligt?

Entreprenaden är igång och arbetet rullar på. Men hur vet man egentligen om leverantören gör vad den ska? Och hur vet jag som leverantör att jag utför arbetet avtalsenligt? 

På det här seminariet går vi igenom vad som avgör huruvida något är avtalsenligt, och hur man kan följa upp en entreprenad. Du får tips om bra rutiner, både för leverantörer och beställare.

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2021-04-27