Publicerad den 2023-08-17

Frukostseminarium – Funktionsentreprenader, hur fungerar det egentligen?

"Jorå, funktionen finns där..."

I större entreprenader är det vanligt att avtalet beskriver den funktion som ska upprätthållas, istället för att ange vilka åtgärder leverantören ska utföra. Ett funktionsavtal bygger på grundtanken att leverantören är den som sitter inne med kunskapen om hur arbetet bäst kan utföras, och att denne ska kunna utveckla och förbättra entreprenaden genom att inte vara detaljstyrd av avtalet. Beställaren slipper samtidigt lägga ner stora resurser på att i avtalet beskriva alla åtgärder som ska ske. Det här låter ju bra, men hur fungerar det egentligen?

På det här seminariet går vi igenom hur en funktionsentreprenad är uppbyggd och söker svaren på vanliga frågor som:

 • Vad innebär ett funktionsavtal egentligen?
 • Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja åtgärder – tänk om de inte gör något alls?
 • Hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera?
 • Vad gäller egentligen när det står både åtgärder och funktionskrav i samma avtal?
 • Vår beställare vill ställa krav på både personal och maskiner, kan de göra det i ett funktionsavtal?
 • Hur sjutton gör jag för att följa upp en funktionsentreprenad?

Som vanligt går vi igenom några vanliga scenarier och koppar dessa till aktuella regler i ABFF samt övriga delar av Aff-dokumentationen.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Datum och tid: Torsdagen den 14:e september kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium. OBS! Samma pris på frukostseminarium som på webbinarium.

Statuskontroll, varför gör man det?

I ABFF framgår det att Beställaren och Leverantören tillsammans ska göra en statuskontroll när entreprenaden påbörjas. Dessutom ska det ske en avslutande statuskontroll om det står så i handlingarna, eller om någon av parterna påkallar det. Att det står så i ABFF ger vid handen att dessa kontroller ses som viktiga, men ändå är det ofta som de inte blir av. Varför är det så?

På det här seminariet går vi igenom reglerna för inledande och avslutande statuskontroll och sätter in de i praktiska exempel. Samtidigt tar vi oss an den närliggande frågan om kontroll av mängduppgifter, något som ofta föreskrivs i Kontraktet. Några av frågeställningarna som tas upp är:

 • Vad är syftet med inledande och avslutande statuskontroll?
 • Varför skiljer sig reglerna åt?
 • Är statuskontroll samma sak som statusbesiktning?
 • Vad händer om det inte sker någon statuskontroll?
 • Hur förhåller sig kontroll av mängder till statuskontrollen?
 • Hur gör jag en bra redovisning av mängdkontroll och statuskontroll?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Inspelat den 24 maj 2023

Publicerad den 2023-05-03

Frukostseminarium – Statuskontroll – varför gör man det?

I ABFF framgår det att Beställaren och Leverantören tillsammans ska göra en statuskontroll när entreprenaden påbörjas. Dessutom ska det ske en avslutande statuskontroll om det står så i handlingarna, eller om någon av parterna påkallar det. Att det står så i ABFF ger vid handen att dessa kontroller ses som viktiga, men ändå är det ofta som de inte blir av. Varför är det så?

På det här seminariet går vi igenom reglerna för inledande och avslutande statuskontroll och sätter in de i praktiska exempel. Samtidigt tar vi oss an den närliggande frågan om kontroll av mängduppgifter, något som ofta föreskrivs i Kontraktet. Några av frågeställningarna som tas upp är:

 • Vad är syftet med inledande och avslutande statuskontroll?
 • Varför skiljer sig reglerna åt?
 • Är statuskontroll samma sak som statusbesiktning?
 • Vad händer om det inte sker någon statuskontroll?
 • Hur förhåller sig kontroll av mängder till statuskontrollen?
 • Hur gör jag en bra redovisning av mängdkontroll och statuskontroll?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Datum och tid: Onsdagen den 24:e maj kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium. OBS! Samma pris på frukostseminarium som på webbinarium.

Publicerad den 2023-05-02

Vill du vara projektdeltagare?

Nytt projekt – vill du vara projektdeltagare?

”Myndighetskrav och ansvarsöverföringar i Aff-entreprenader”

Vi fortsätter att vidareutveckla Aff och nästa område för granskning är ansvarsfrågorna. Vi kommer starta upp ett projekt som ska jobba med området ”Ansvarsöverföringar och myndighetskrav”.

Därför söker vi nu projektmedlemmar till detta projekt.

 

Bakgrund

Aff identifierade under 2022 att begreppet myndighetsbesiktningar används på olika sätt och att det verkade saknas en entydig definition av dessa. Samtidigt har det på olika sätt uppmärksammats att kunskapen om myndighetskrav inom fastighetsdrift- och förvaltning generellt är låg i branschen, vilket hänger ihop med ansvarsöverföringarna i entreprenaderna.

I ett Aff-avtal om gör normalt Beställaren vissa ansvarsöverföringar till Leverantören, och när det gäller fastighetsrelaterade tjänster är detta en stor fråga. Leverantören åläggs normalt en del av fastighetsägarens ansvar avseende brandskydd, elsäkerhet och arbetsmiljö. För att dessa ansvarsöverföringar ska fungera i praktiken behövs dock mer än några ord i Kontraktet, det behövs kunskap och rutiner. När dessa brister ställer det till problem, som i värsta fall kan leda till stora risker för personer i fastigheterna. 

Kopplat till en ansvarsöverföring är också vilka försäkringar Leverantören rimligen ska ha. Om en Beställare kravställer försäkringar som egentligen inte behövs, blir det onödigt dyrt för Leverantören. Det kan i vissa fall till och med vara omöjligt för Leverantören att efterleva kraven. Kunskapen om vilka försäkringar som finns och hur de kan användas bedöms vara låg, varför detta behöver förtydligas. 

Projektet

Målet med projektet är att:

 • den som använder Aff avtalssystem ska guidas till att kunna göra relevanta och skäliga ansvarsöverföringar med hjälp av uppdaterade råds- och exempeltexter
 • att begreppet Myndighetsbesiktning blir definierat på ett sätt som branschen kan stå bakom
 • att Aff hjälper till att sprida kunskap om skillnaden mellan myndighetskrav och myndighetsbesiktning, och att dessa framgår tydligt i Aff avtalssystem

I projektet kommer vi att:

 • Gå igenom befintliga texter i Kontraktet och Tjänstebeskrivningen och se hur dessa används idag
 • Dokumentera fakta om olika ansvarsområden såsom brand, el, arbetsmiljö, snö- och is samt för försäkringar
 • Föreslå nya råds- och exempeltexter inom kapitel K5 Ansvar (Kontraktet) och SB5 Myndighetskrav (Tjänstebeskrivningen)
 • Skapa stöddokumentation i Kunskapsbanken avseende ansvarsöverföringar, försäkringsfrågor, myndighetskrav och myndighetsbesiktningar
 • Föreslå en definition av begreppet Myndighetsbesiktning och förankra den hos större branschaktörer såsom Fastighetsägarna & Sveriges allmännytta
 • Lista vanliga myndighetsbesiktningar och sådana kontroller/ besiktningar som inte utgör myndighetsbesiktning och motivera vad som är avgörande

Att vara projektdeltagare

Arbetet kommer ledas av Aff Service AB, där Anna Cedvén driver arbetet och tar fram texter.

Som projektdeltagare bidrar du med din kunskap. Du förväntas läsa in dig och komma med genomtänkta synpunkter, exempel från verkligheten och frågeställningar. Det innebär att du behöver ha mycket god kunskap om Aff-entreprenader och området ansvarsfrågor/myndighetskrav.

Det utgår ingen ersättning för deltagandet, men kostnad för resor till möten ersätts. Möten kommer åtminstone delvis att hållas fysiskt på Aff:s kontor centralt i Stockholm.

Är detta av intresse för dig och din organisation,

skicka ett mail till info@aff-forum.se

Publicerad den 2023-03-31

Aff-dagen 2024

Äntligen har vi förmånen att träffas och utbyta erfarenheter. Aff-dagen hålls traditionsenligt ihop med den årliga stämman för föreningen Aff Forum och vi erbjuder i år ett program där vi dels fokuserar på Ansvarsfrågor och Hållbarhet i förvaltningen. 

Moderator är Anna Cedvén från Aff.   

Tid och plats

Stämman och Aff-dagen hålls den 16 april, 2024 på Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 

13.00 – 14.00 Stämma
14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 15.00 Seminarium nr 1 – Vad är hållbarhet i praktiken Aff-entreprenader och Fastighetsförvaltning?

15.00 – 15.20 Fika

15.20 – 15.50 Seminarium nr 2 – Fastighetsägarens ansvar i Aff-entreprenader
15.50 – 16.30 Seminarium nr 3 – Ansvarsöverföringar i praktiken. Lägger beställaren skäligt ansvar på leverantören och tar leverantören sitt ansvar? (Paneldebatt)

16.30 – 17.30 Mingel, snittar och dryck 

Publicerad den 2023-03-29

Årsstämma – Aff Forum

Välkommen på Aff Forums Årsstämma

Vid Aff Forums Årsstämma 2023 vill vi bjuda in medlemmar och kunder på 4 seminariespår och lite mingel för att passa på att träffas och prata.

Datum – 26 april 2023

Plats – Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Anmälan

Notera att endast 1 person per medlemsföretag kan representera er organisation på stämman mellan 13-14. Självklart är fler medarbetare välkomna men endast 1 person kan föra er organisations röst på stämman. Detta anges på anmälan som skall göras per person. 

Till anmälan, klicka här

För att hämta bilagor till stämman samt information om Aff-dagen, klicka här

Publicerad den 2023-03-22

Uppdatering i Aff Avtalssystem

Nya texter för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan.

ABFF föreskriver Kvalitets- och miljöplan för entreprenaden, men ibland är det oklart vad det egentligen innebär? Syftet i korthet är att beskriva hur man ska göra, i just den här entreprenaden, för att uppnå kraven i just det här avtalet. Det innebär att leverantörens generella rutiner bara kan vara en utgångspunkt, och att planen måste tas fram för varje entreprenad. 

För att underlätta och förtydliga har vi nu uppdaterat texterna i Övergripande tjänstekrav, koden S1.2 Ledningssystem. Som vanligt gäller att det som står i det enskilda avtalet är gällande, inte vad som står i våra mallar. Men med denna uppdatering hoppas vi bidra till ökad samstämmighet vad som förväntas. 

Publicerad den 2023-03-03

Fördjupningsutbildning i Aff 2024

Heldagsutbildning - Fördjupningskurs i Aff

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop.  Vi kommer ta oss an ett antal fiktiva situationer från verkligheten där det gäller att kunna applicera kunskapen om Aff för att lösa ut vad som gäller. Dessutom kommer vi även att gå igenom konkreta exempel på hur man kan hantera svåra situationer. 

Vi kommer under dagen att gå igenom:

 • Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
 • Vad gäller vid uppstart?
 • Vad är avtalsenligt egentligen?
 • Ekonomiska regler
 • Förändringar och tilläggsarbeten
 • När vi inte är överens 

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner. För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

Plats: Klara Konferens, Klarabergsviadukten 90 centralt i Stockholm

Datum & Tider: Den 20 mars 2024, 08.30 – 16.30 Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Pris: 3.995 kr Medlem i Aff Forum – Använd koden ”medlem” för 10% rabatt.

Frukostseminarium – Kan jag använda Aff?

Min entreprenad passar inte in – hjälp!

Att Aff med ABFF passar bra till entreprenader med återkommande tjänster vet vi ju. Likaså att ett underhållsprojekt lämpligen handlas upp med AB/ABT som grund. Så då är väl allt glasklart? Nej tyvärr är det inte så enkelt, eftersom det finns en mängd olika entreprenader som inte riktigt vill passa in i typfallen ”drift” eller ”underhåll”.

På Aff får vi ofta frågan om lämpligheten i att använda Aff när det kommer till följande:

 • Entreprenader med både drift och planerat underhåll
 • Avtal om ”bara” avhjälpande underhåll
 • Serviceavtal
 • Ramavtal för olika kategorier

På det här seminariet reder vi ut vad som gäller för dessa situationer, vad som är avgörande för hur du bör gå till väga och vad man bör tänka på.

Vi får lyssna till två personer som har en gedigen kunskap om alla typer av Aff-entreprenader – Per Ollas och Anna Cedvén. Per går igenom typfallet ”entreprenader med både drift och planerat underhåll”. Du kommer både få en genomgång av vad man ska tänka på och dessutom höra om en entreprenad där detta är tillämpat. Anna berättar å sin sida om de olika regelverken och när de ska användas, samt varför det är så.

Föredragshållare är Per Ollas Affärschef på Svefa och Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Torsdagen den 16:e mars kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium. OBS! Samma pris på frukostseminarium som på webbinarium.

Publicerad den 2023-02-06

Vinnarna av Årets Fastighetsförvaltare 2023

Här är vinnarna av utmärkelsen Årets Förvaltare 2023 – i kategori Lokal tog Hanna Ceder från Täby Kommun hem segern och i kategori Bostad vann Sophie Nyhus från Bostads AB Poseidon. Stort Grattis säger vi!

För nionde gången delade föreningen Aff i samarbete med Förvaltarforum ut det ärofyllda priset Årets Fastighetsförvaltare Bostad respektive Lokal. Prisceremonin gick av stapeln på seminariet Framtidens Förvaltare, som hölls den 2/2 på Waterfront Center i Stockholm.

Aff:s VD Philip Österlund tycker att det vara extra roligt i år eftersom de sex finalisterna till årets pris kom från flertalet nya företag, som inte har nominerat deltagare tidigare.

– Det tyder på att fler tycker detta är viktigt att uppmärksamma och att lyfta sina medarbetare lite extra, säger han.

Vinnare i kategori Bostad

Sophie Nyhus är anställd på Bostads AB Poseidon. Hon förvaltar ca 145 000 kvm och har arbetat som förvaltare i 15 år.

Juryns motivering till att Sophie blev vald är:

”En förvaltare med breda fastighetskunskaper, duktig ledare med förmåga att engagera medarbetare samt har intresset och engagemanget att alltid ha hyresgästen i fokus.”

Vinnare i kategori Lokaler

Hanna Ceder är anställd inom Täby Kommun. Hon förvaltar 65 000 kvm och har arbetat 7 år i yrket.

Juryns motivering till att Hanna blev vald är:

”Genom en tät dialog med hyresgäster, ekonomin i balans och alltid glimten i ögat skapar denna person en mycket framgångsrik förvaltning och Sveriges mest nöjda hyresgäster.”

Främja förvaltarrollen
Syftet med priset Årets Fastighetsförvaltare är att premiera medarbetare inom fastighetsbranschen som gör ett professionellt och värdeskapande arbete med fastigheterna, samt att främja fastighetsförvaltarrollen.

Förutom äran och ett diplom får vinnarna också möjligheten att bli Validerade Fastighetsförvaltare genom FAVAL.