Fördjupningsdag – information

Aff fördjupningsdag

Vad är egentligen Aff fördjupningsdag?

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi återkommande en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop. Fördjupningsdagen är en kurs som syftar till att ge dig en djupare förståelse för Aff-avtalen.

Vi kommer under dagen att bl.a. att ta upp:
– Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
– Vad är avtalsenligt egentligen?
– Ekonomiska regler
– Förändringar och tilläggsarbeten
– När vi inte är överens

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.

För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

När nästa tillfälle genomförs en 23:e mars 2023, 08.30 – 16.30. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.  

Anmäl er här!

Publicerad den 2022-05-31

Här är Årets Fastighetsförvaltare 2022!

Thomas Lindén, fastighetsförvaltare på Croisette, och Andreas Keinil, fastighetsförvaltare på Locum, är Årets Fastighetsförvaltare 2022.– I år slog vi rekord i antalet nominerade och det vara särskilt kul att vi fick en så stor spridning i branschen – det var 45 nominerade från över 26 olika organisationer och företag, säger Aff:s vd Philip Österlund som i samarbete med Förvaltarforum delade ut pris till Årets Förvaltare 2022.

Denna gång gick evenemanget Framtidens Förvaltare på Stockholm Waterfront och det var en publik på över 350 deltagare som applåderade fram de bägge vinnarna i kategorierna Bostad och Lokal.

Vinnare i kategori Bostad
Thomas Lindén, som är vinnare i kategorin Bostad, är anställd på Croisette som fastighetsförvaltare Han förvaltar 94 000 kvm och har arbetat som förvaltare i 20 år.

Här är juryns motivering till valet av Thomas:

”Med gedigen bakgrund inom fastigheter, sällsynt kunskap inom förvaltning och otrolig uppskattning av både medarbetare och kunder är denna person en stor stöttepelare för sin organisation. Hen arbetar ständigt med analyser och uppföljning av förvaltningen vilket bidrar till en ekonomisk framgång för företaget.”

Vinnare i kategori Lokaler
Andreas Keinil, som är vinnare i kategorin Lokaler jobbar som fastighetsförvaltare på Locum. Han förvaltar 118 000 kvm och har jobbat som i 16 år som det.

Så här lyder motiveringen till valet av Andreas:

”Med nyfikenhet, observationsförmåga och enorm kunskap förvaltar denna person sitt bestånd och sina kunder med bravur. Genom noggrannhet och engagemang skapar hen en struktur för såväl medarbetare som kunder vilket bidrar till ett smidigt, framgångsrikt och roligt arbete för alla inblandade.”

Läs hela artikeln här, https://forvaltarforum.se/2022/05/24/har-ar-vinnarna-av-titeln-arets-fastighetsforvaltare-2022/

Publicerad den 2022-04-14

Aff söker Projektledare

Klimat, miljö och hållbarhet är ständigt aktuellt. Idag är många fastigheter miljöcertifierade på olika sätt, och fastighetsägarna arbetar ofta aktivt med hållbarhetsfrågan. Det innebär att Aff behöver vara anpassat till certifieringssystemen samt stödja hållbarhetsarbete i stort. Vi har för avsikt att starta projektet ”Hållbarhet i Aff” innan sommaren 2022 där fokus kommer ligga på att gå igenom vår struktur i Aff för att matcha det mot olika certifieringssystem.

Vi letar nu efter en självgående konsult som är mycket kunnig inom områdena nedan samt har ett gott struktursinne. Har du kunskap om Aff är det ett plus. Du skall vara duktig på att uttrycka dig i skrift och kommer att ”hålla i pennan” under hela projektet. Läs mer om projektet och hämta direktivet på länken nedan!

Certifieringssystem som avses är: Miljöbyggnad, Bream, Leed – samtliga för byggnader i användning

Projektdirektiv.pdf – Klicka här för att hämta 

Är du intresserad av att vara projektledare för detta?

Skicka din ansökan till info@aff-forum.se senast den 10 maj 2022.

Bifoga CV och personligt brev, tack! 

Välja regelverk

När ska man använda Aff, och när ska man använda andra regelverk som exempelvis ABT?

Projektet syftar till att ta fram en guide som hjälper dig att utröna om Aff är en bragrund för ditt avtal eller inte. För de flesta entreprenader med åerkommande tjänster är det lätt att rekommendera Aff, men för en del entreprenader är det inte lika självklart. Vad händer t.ex. om en entrprenad både innehåller återkommande tjänster som tillsyn och skötsel, samt planerat underhåll?

Guiden planeras tydliggöra vad som kan vara avgörande för vilket regelverk som bör användas, och samtidigt ge förslag på  avtalsskrivningar för de entreprenader som inte riktigt vill passa in  något regelverk. 

Projektet har genomförts i en mindre grupp bestående av Per Ollas och Daniel Magnusson från Utvecklingsrådet under ledning av Anna Cedvén från Aff. Entreprenadjuristen Pehr Jacobsson har bistått med expertkunskap rörande ABFF, AB och ABT. 

Mall för entreprenader inom gata/park

Tomtmark eller gator och parker - Aff fungerar oavsett

Aff används vanligtvis vid avtal rörande skötsel av utemiljö när det gäller tomter och till viss del parker. När det handlar om gatudrift är det fortfarande mindre vanligt att använda Aff, trots att ABFF är det mest lämpliga regelverket. Däremot är strukturen inom Tjänsteområde Utemiljö mer anpassat för grönyteskötsel än gatudrift och renhållning av offentliga miljöer. 

Därför startades projektet Mall för entreprenader inom gata/park. Syftet var att skapa en mall anpassad för offentliga miljöer. Under projektets gång visade det sig vara mest lämpligt att istället anpassa strukturen av Tjänsteområde Utemiljö. 

Resultatet av projektet är en uppdatering av Tjänsteområde Utemiljö, som nu är lika väl anpassad för drift av offentliga miljöer som skötsel av tomtmark. 

Uppdateringen av Aff-dokumentationen skedde i början av juni 2022.

Projektledare var landskapsarkitekt Bengt Persson, LARK i Lund. 

Projektdeltagare:

 • Charlotte Dahlin, Umeå kommun
 • Kamille Taner, Sollentuna kommun
 • Patrik Carlsson, Stockholmshem
 • Kjell Jönsson, Green Landscaping
 • Lina Constantino, WSP
 • Stefan Sundström, Svefa

 

Teknisk förvaltning Energi

Ett projekt finansierat av Energimyndigheten

Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att handla upp energioptimering för sina byggnader. Energimyndigheten har via E2B2 beviljat Aff Service AB stöd för att paketera avtal för Teknisk förvaltning Energi i sitt avtalsutbud och göra avtalet tillgängligt för fler.

Arbetet har genomförs i samarbete med Stockholms stad, Energikontoret Storsthlm, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Fastighetsägarna Stockholm.  Projektledare är Margot Bratt, WSP.

Vi har tagit fram en avtalsmall samt ett utbildningsmaterial som ger dig kunskap om varför du borde satsa på energioptimering och hur du går tillväga för att teckna avtal för Teknisk förvaltning energi. 

Utbildningsmaterialet samt avtalsmallen finns tillgängliga i Kunskapsbanken.

Mer om projektet

Bakgrund

Projektet bygger vidare på resultaten från ”Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning” som genomfördes med Stockholms stad som projektägare. En avtalsmodell för upphandling av energioptimeringsentreprenad utvecklades och ett pilottest genomfördes med ett 20-tal bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltog.

Tjänsten har bytt namn till Teknisk förvaltning Energi för att harmonisera mot EnergiEffektiviseringsFöretagens auktorisation med samma namn, och som vänder sig till energitjänsteleverantörer.

Mål och Syfte

Projektet syftar till att underlätta energioptimeringar i bostadsrättsföreningar genom att tillgängliggöra avtalet för Teknisk förvaltning Energi via Aff-service. Tidigare utredningar visar att det relativt enkelt går att minska energianvändningen mellan 15–20 procent genom att optimera värme – och ventilationssystem. Målet är att fler avtal ska genomföras med minskad energianvändning som resultat.

Tänkt resultat

 • Avtalet anpassas till Aff-dokumentationen och tillhandahålls enkelt via Aff
 • En instruktionsfilm om hur avtalsmodellen används tas fram som finns tillgänglig på Aff:s hemsida
 • Ca 20 bostadsrättsföreningar har upphandlat energioptimering med hjälp av avtalet.
 • Energianvändningen har minskat med 15–20% hos de bostadsrättsföreningar som upphandlat tjänsten inom projektet
  Samtliga Energi- och klimatrådgivare i Stockholms län har fått kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
 • Energimyndighetens utbildning för nya Energi- och klimatrådgivare omfattar kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
  De bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltar i projektet har erbjudits en energi- och klimatrådgivare som stöd vid upphandling.
 • Ca 5–8 Energitjänsteföretag har auktoriserats via EEF Teknisk förvaltning Energi.

Genomförande

Projektet genomförs under tiden 2021-01-02 – 2022-06-30. 

Publicerad den 2022-04-06

Stämma och Aff-dag

Årets stämma går av stapeln den 27/4 kl 13.00, hos SKR på Hornsgatan 20 i Stockholm. 

I samband med stämman bjuder vi även in till Aff-dagen, öppet för alla medlemmar att delta. Från kl 14.00 blir det olika seminarier med efterföljande mingel då de serveras dryck och tilltugg. 

Seminarier:

 • Kombinera drift och planerat underhåll i samma avtal
 • Nya SD Utemiljö
 • Paneldiskussion – fackmässigt, vad är det? 

Frukostseminarium – När avtal och verklighet skiljer sig åt

Men det stämmer ju inte?!

Vi gör förfrågningsunderlag, skriver avtal och startar upp entreprenader. Men verkligheten är inte statisk utan brukar förändra sig, vilket gör att det som står i kontraktshandlingarna helt enkelt inte stämmer efter ett tag. Eller så visar det sig att de uppgifter som lämnades ut i förfrågningsunderlaget inte var helt korrekta, av olika anledningar.

Så frågan är, vad gör vi då när avtalet och verkligheten inte stämmer överens?

På det här seminariet går vi igenom hur man kan hantera att verklighet och avtal inte stämmer överens, för på något sätt behöver den hanteras. 

 • Vad säger ABFF egentligen?
 • Hur gör vi praktiskt?
 • Vilka krav ställs på mig som Beställare respektive Leverantör?

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2022-03-24