Alla våra produkter

Aff Akademin
Introduktion till Aff
599kr
Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Påbyggnad – Upphandling, Förnya 6 mån
750kr
Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Påbyggnad – Upphandling
1 500kr
Aff upphandling är en fördjupningsmodul, för dig som har genomgått diplomutbildningen och som ska upphandla en Aff-entreprenad. Här lyfter vi fram sådant som är relevant i upphandlingsfasen, både praktiskt och teoretiskt. I modulen är det också inkluderat ett avsnitt som lär dig hur du praktiskt arbetar i Aff Avtalssystem. Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Komplettera med Upphandling
1 000kr
Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Komplettera med Diplomutbildning Bas
2 000kr
Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Diplomutbildning Bas + Upphandling
3 500kr
Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Aff Diplomtest
1 500kr
Vid köp av denna produkt får du tillgång till Aff Diplomtest men ingen utbildning. Du kan vid ett senare tillfälle köpa till utbildningen om behovet uppstår.
Diplomutbildning Bas + Diplomtest
2 500kr
Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Aff diplomutbildning Bas + Diplomtest – Förnya, 6 mån
1 250kr
Vid köp av denna produkt får du tillgång till hela Aff-Akademin, dvs utbildningar och Aff Diplomtest. Detta köp ger dig tillgång till kursen i 6 månader sedan stängs ditt konto ned.
Aff Avtalssystem
Aff Avtalssystem – extra licens
1 500kr
I ert abonnemang kommer det här att läggas till önskat antal licenser att dela ut för er ansvarige administratör. De kommer inom 1 timma att bli tillagda i systemet för fri disponering.
Aff Databas (XML)
14 999kr
Denna produkt vänder sig till systemleverantörer och systemägare som behöver tillgång till beskrivningsdelarna (tjänsteområdena) i Nya Aff i databasform (XML-format) Varje gång Aff - Forum uppdaterar något av tjänsteområdena så tillhandahåller vi också en ny XML-fil till de kunder som abonnerar på denna produkt. Abonnemanget är löpande tills uppsägning sker. Innehållet i XML-filen får inte användas för att skapa ett system med samma funktionalitet som Aff:s eget Avtalssystem.
Aff Avtalssystem
9 900kr
Aff Avtalssystem är det huvudsakliga sättet att använda Aff. Du får tillgång till ett webbaserat verktyg för att upprätta förfrågningsunderlag och avtal, samt tillhörande stödjande dokumentation. Som abonnent får du tillgång till samtliga Aff-dokument som finns i vår e-handel och alla uppdateringar som lanseras. Du riskerar därmed inte att missa något. När du har genomfört köpet får ett mail med bekräftelse på ditt köp samt vidare instruktioner och användarkonto. Länk till inloggning hittar du uppe till höger på den här hemsidan. Abonnemanget kommer att läggas upp inom 1h. Abonnemanget är löpande per 12 månader tills uppsägning sker.
Aktuella ABFF
ABFF 15, Tryckt
790kr
Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service, gällande för avtal som hänvisar till ABFF 15. Detta är den senaste utgåvan.
ABFF 15 (.pdf)
690kr
Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service, gällande för avtal som hänvisar till ABFF 15. Detta är den senaste utgåvan.   Digitalt dokument i pdf-format.
ABFF 15 ENGLISH(.pdf)
690kr
General provisions for contracts in property management and service.
Paket ABFF 15 & Aff-def 15 (.pdf)
1 190kr
Paket med ABFF 15 & Aff-definitioner 15. Digitala dokument i pdf-format.
ABFF 15 / 10-pack
3 670kr
Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Paketköp av 10 stycken ABFF 15. Detta är den tryckta versionen av dokumentet. Dokumenten skickas till angiven fakturaadress eller skickas till en annan adress som skrivs i kommentarsfältet.
Aktuella Aff-definitioner
Aff-definitioner 15, Tryckt
790kr

 Detta är den tryckta versionen av dokumentet Aff-definitioner 15.

Dokumentet skickas till angiven fakturaadress eller skickas till en annan adress som skrivs i kommentarsfältet.

I uppdateringen till Aff-definitioner 15 har 61 termer har utgått (varav några har ersatts med andra), 8 termer har tillkommit och 18 termer har reviderats.

Uppdateringen bygger på tre huvudinriktningar:

Drift- och underhållsbegreppen - Det fanns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring termerna som rör drift och underhåll, då dessa är centrala för många Aff-avtal och samtidigt föremål för olika tolkningar. Dessa termer har beretts av delprojekt Underhållsterminologin inom ramen för projektet Nya Aff.

Samverkan mellan Aff och BKK - Utöver detta så har delprojekt Samverkan BKK utrett möjligheten till samordning avseende de termer som förekommer hos såväl Aff som BKK, vilket har inneburit att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats för att stämma med AB/ABT.

Generell översyn - Slutligen så fanns det ett behov av att se över termerna generellt utefter hur de används. Utgångspunkten för denna översyn har varit att endast termer som är väsentliga för att skapa tydlighet i Aff-avtal och/eller har en Aff-specifik innebörd bör vara en del av Aff-definitioner.  

Detta är den senaste utgåvan av dokumentet.
Aff-definitioner 15 (.pdf)
690kr
Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service, utgiven 2015. Gällande för avtal som hänvisar till Aff-definitioner 15. Detta är den senaste utgåvan. Digitalt dokument i pdf-format.

Om förändringen mellan Aff-definitioner 10 och Aff-definitioner 15:

I uppdateringen till Aff-definitioner 15 har 61 termer har utgått (varav några har ersatts med andra), 8 termer har tillkommit och 18 termer har reviderats.

Uppdateringen bygger på tre huvudinriktningar:

Drift- och underhållsbegreppen - Det fanns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring termerna som rör drift och underhåll, då dessa är centrala för många Aff-avtal och samtidigt föremål för olika tolkningar. Dessa termer har beretts av delprojekt Underhållsterminologin inom ramen för projektet Nya Aff.

Samverkan mellan Aff och BKK - Utöver detta så har delprojekt Samverkan BKK utrett möjligheten till samordning avseende de termer som förekommer hos såväl Aff som BKK, vilket har inneburit att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats för att stämma med AB/ABT.

Generell översyn - Slutligen så fanns det ett behov av att se över termerna generellt utefter hur de används. Utgångspunkten för denna översyn har varit att endast termer som är väsentliga för att skapa tydlighet i Aff-avtal och/eller har en Aff-specifik innebörd bör vara en del av Aff-definitioner.

Aff Definitions 15 ENGLISH (.pdf)
690kr
Terms and definitions for contracts in property management and service.
Aff-definitioner 15 / 10-pack
3 670kr
Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service, utgiven 2015. Gällande för avtal som hänvisar till Aff-definitioner 15. Detta är den senaste utgåvan. Paketköp av 10 stycken Aff-definitioner 15 i tryckt format.
Paket ABFF 15 & Aff-def 15 (.pdf)
1 190kr
Paket med ABFF 15 & Aff-definitioner 15. Digitala dokument i pdf-format.
Äldre ABFF
ABFF 12 ENGLISH (.pdf)
690kr
General Conditions of Contract for Work in Property Management and Facility Management. The latest version of ABFF is ABFF 15.   Digital document in pdf format
ABFF 04 ENGLISH (.pdf)
690kr
General Conditions of Contract for Work in Property Management and Facility Management. The latest version of ABFF is ABFF 15, not available in English. Latest version available in english is ABFF 12. Digital document in pdf format
ABFF 95 (.pdf)
690kr
Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning – ABFF, är grunden för ett Aff-avtal. Det är ett dokument med ett 60-tal paragrafer som finns i olika årgångar. Den årgång som ett avtal hänvisar till är den som gäller för avtalet, oavsett hur många nya utgåvor det har kommit efter det. Senaste versionen av ABFF är ABFF 15. Digitalt dokument i pdf-format.
ABFF 99 (.pdf)
690kr
Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning – ABFF, är grunden för ett Aff-avtal. Det är ett dokument med ett 60-tal paragrafer som finns i olika årgångar. Den årgång som ett avtal hänvisar till är den som gäller för avtalet, oavsett hur många nya utgåvor det har kommit efter det. Senaste versionen av ABFF är ABFF 15. Digitalt dokument i pdf-format.
ABFF 04 (.pdf)
690kr
Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning – ABFF, är grunden för ett Aff-avtal. Det är ett dokument med ett 60-tal paragrafer som finns i olika årgångar. Den årgång som ett avtal hänvisar till är den som gäller för avtalet, oavsett hur många nya utgåvor det har kommit efter det. Senaste versionen av ABFF är ABFF 15. Digitalt dokument i pdf-format.
ABFF 12 (.pdf)
690kr
Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning – ABFF, är grunden för ett Aff-avtal. Det är ett dokument med ett 60-tal paragrafer som finns i olika årgångar. Den årgång som ett avtal hänvisar till är den som gäller för avtalet, oavsett hur många nya utgåvor det har kommit efter det. Senaste versionen av ABFF är ABFF 15. Digitalt dokument i pdf-format.
ABFF 12, tryckt
790kr
Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning – ABFF, är grunden för ett Aff-avtal. Det är ett dokument med ett 60-tal paragrafer som finns i olika årgångar. Den årgång som ett avtal hänvisar till är den som gäller för avtalet, oavsett hur många nya utgåvor det har kommit efter det. Senaste versionen av ABFF är ABFF 15. Detta är den tryckta versionen av dokumentet ABFF 12. Dokumentet skickas till angiven fakturaadress eller skickas till en annan adress som skrivs i kommentarsfältet.
Äldre Aff-definitioner
Aff-definitioner 95 (.pdf)
690kr
Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning, utgiven 1995. Gällande för avtal som hänvisar till Aff-definitioner 95. Observera att detta inte är senaste versionen av Aff-definitioner. Digitalt dokument i pdf-format.
Aff Definitions 04 ENGLISH 04 (.pdf
690kr
Terms and definitions for property management contracts. The latest version of Aff Definitions is Aff Definitioner 15. Digital document in pdf format.
Aff-definitioner 99 (.pdf)
690kr
Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning, utgiven 1999. Gällande för avtal som hänvisar till Aff-definitioner 99. Observera att detta inte är senaste versionen av Aff-definitioner. Senaste versionen av Aff-definitioner är Aff-definitioner 15. Digitalt dokument i pdf-format.
Aff-definitioner 04 (.pdf)
690kr
Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning, utgiven 2004. Gällande för avtal som hänvisar till Aff-definitioner 04. Observera att detta inte är senaste versionen av Aff-definitioner. Senaste versionen av Aff-definitioner är Aff-definitioner 15. Digitalt dokument i pdf-format.
Aff-definitioner 10 (.pdf)
690kr
Aff-definitioner är ett dokument som anger ett antal definitioner som förekommer i Aff-avtalen. Detta görs för att undvika missförstånd och tolkningsproblem om vad ett ord innebär. Idag innehåller Aff-definitioner en bit över 130 definitioner, några är gemensamma med AB/ABT. Aff-definitioner genomgick en större förändring och utökning 2010 då termer från europeiska FM-standarden inarbetades. Senaste utgåvan är Aff-definitioner 15. Digitalt dokument i pdf-format.
Inspelade seminarier
Inspelat frukostseminarium – Fastighetsägarens ansvar i entreprenader
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Fastighetsägarens ansvar i entreprenader" från den 15 maj 2024 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Arbetsmiljö
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Arbetsmiljö" från den 19 mar 2024 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Brandskyddsansvar
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Brandskyddsansvar" från den 7 feb 2024 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Smidig tvistlösning
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Smidig tvistlösning" från den 5 okt 2023 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Funktionsentreprenader – Hur fungerar det egentligen?
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Funktionsentreprenader - Hur fungerar det egentligen?" från den 14 sep 2023 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Statuskontroll, varför gör man det?
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Statuskontroll, varför gör man det?" från den 24 maj 2023 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Kan jag använda Aff?
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Kan jag använda Aff?" från den 16 mars 2023 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – När vi inte är överens…
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "När vi inte är överens..." från den 8 februari 2023 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Uppföljning, hur får du det att fungera?
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Uppföljning, hur får du det att fungera?" från den 14 september 2022 Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – När avtal och verklighet skiljer sig åt
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - När avtal och verklighet skiljer sig åt den 24 mars 2022. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Säkerhetsklassad upphandling
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - Ersättningar i praktiken den 12 oktober 2021. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Ersättningar i praktiken
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - Ersättningar i praktiken den 9 juni 2021. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Avtalsenligt
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Avtalsenligt" den 6 december 2022. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Samverkansentreprenader
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - Samverkansentreprenader den 17 februari 2021. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Kvalitetsplan
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - Kvalitetsplan den 6 december 2023. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Jag vill ha kompensation
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - "Jag vill ha kompensation" från den 2 februari 2022. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Avtalet löper ut, nu skiter vi i det här – eller?
250kr
Denna produkt innehåller ett inspelat seminarium. Inspelat seminarium - Avtalet löper ut, nu skiter vi i det här – eller? den 29 sep 2020. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Inspelat frukostseminarium – Möten möten möten
250kr
Inspelat seminarium - Möten, möten, möten den 21 oktober 2020. Vid order erhåller ni en orderbekräftelse med nedladdningslänk av seminariet.
Kurser
Heldagsutbildning Aff, Fördjupning
3 995kr
Vi kommer under dagen att gå igenom:
  • Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
  • Vad gäller vid uppstart?
  • Vad är avtalsenligt egentligen?
  • Ekonomiska regler
  • Förändringar och tilläggsarbeten
  • När vi inte är överens
Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner. För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet. Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet. Plats: Kapitel 8, Klara Strand centralt i Stockholm Datum & Tider: Den 20 mars 2024, 08.30 – 16.30 Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Pris: 3.995 kr Medlem i Aff Forum - Använd koden "medlem" för 10% rabatt.
Mallar
Mall – Teknisk förvaltning energi
0kr
Den här mallen är framtagen i ett projekt på uppdrag av Energimyndigheten, och finns därför inte i Avtalssystemet. Mallen Teknisk förvaltning energi är i word-format och hämtas kostnadsfritt. Du behöver gå igenom kassan för att få tillgång till filen, vid order erhåller du en .zip-fil i din orderbekräftelse. Mer information och tillhörande utbildningsmaterial finns i kunskapsbanken.
Mall – Mindre Aff-entreprenader
2 590kr
Detta är en förenklad Aff-mall anpassad för t.ex. bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare/ fastighetsbestånd. Mallen är helt baserat på befintliga Aff-dokument och den juridiska grunden är ABFF 15. Mallen är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning och fastighetsdrift. Mallen består av följande delar:
  • Instruktion
  • Mall för anbudsbrev, kontrakt och objektsbeskrivning
  • Mall för beskrivning av tjänster
Denna produkt är en inloggning som kommer att ge dig tillgång till en begränsad version av Aff Avtalssystem där endast mallens texter kommer att finnas med under 12 månader. Är du redan abonnent av Aff Avtalssystem så finns denna mall redan i din inloggning.
Mall – Städentreprenader
2 590kr
Detta är en Aff-mall som ger dig en utvald del av Aff Avtalssystem med anpassade texter för mindre och medelstora städentreprenader såsom trapp- och kontorsstädning. Mallen är baserad på den juridiska grunden ABFF 15 och är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp städtjänster. Denna produkt är en inloggning som kommer att ge dig tillgång till en begränsad version av Aff Avtalssystem där endast mallens texter kommer att finnas med under 12 månader. Är du redan abonnent av Aff Avtalssystem så finns denna mall redan i din inloggning.
Medlemskap
Övrigt
Kodstruktur Tjänstebeskrivning
690kr
Det här dokumentet är en aktuell utskrift av de koder med rubriker som återfinns i Aff Avtalssystem.
Vägledning 15 (.pdf)
690kr
Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och service
Seminarier