Teknisk förvaltning Energi

Ett projekt finansierat av Energimyndigheten

Nu ska det bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att handla upp energioptimering för sina byggnader. Energimyndigheten har via E2B2 beviljat Aff Service AB stöd för att paketera avtal för Teknisk förvaltning Energi i sitt avtalsutbud och göra avtalet tillgängligt för fler.

Arbetet har genomförs i samarbete med Stockholms stad, Energikontoret Storsthlm, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Fastighetsägarna Stockholm.  Projektledare är Margot Bratt, WSP.

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial som ger dig kunskap om varför du borde satsa på energioptimering och hur du går tillväga för att teckna avtal för Teknisk förvaltning energi.

Ta del av materialet

Smiling girl student wear wireless headphone study online with skype teacher, happy young woman learn language listen lecture watch webinar write notes look at laptop sit in cafe, distant education

Mer om projektet

Bakgrund

Projektet bygger vidare på resultaten från ”Demonstrationsprojekt Målstyrd Energiförvaltning” som genomfördes med Stockholms stad som projektägare. En avtalsmodell för upphandling av energioptimeringsentreprenad utvecklades och ett pilottest genomfördes med ett 20-tal bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltog.

Tjänsten har bytt namn till Teknisk förvaltning Energi för att harmonisera mot EnergiEffektiviseringsFöretagens auktorisation med samma namn, och som vänder sig till energitjänsteleverantörer.

Mål och Syfte

Projektet syftar till att underlätta energioptimeringar i bostadsrättsföreningar genom att tillgängliggöra avtalet för Teknisk förvaltning Energi via Aff-service. Tidigare utredningar visar att det relativt enkelt går att minska energianvändningen mellan 15–20 procent genom att optimera värme – och ventilationssystem. Målet är att fler avtal ska genomföras med minskad energianvändning som resultat.

Tänkt resultat

  • Avtalet anpassas till Aff-dokumentationen och tillhandahålls enkelt via Aff
  • En instruktionsfilm om hur avtalsmodellen används tas fram som finns tillgänglig på Aff:s hemsida
  • Ca 20 bostadsrättsföreningar har upphandlat energioptimering med hjälp av avtalet.
  • Energianvändningen har minskat med 15–20% hos de bostadsrättsföreningar som upphandlat tjänsten inom projektet
    Samtliga Energi- och klimatrådgivare i Stockholms län har fått kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
  • Energimyndighetens utbildning för nya Energi- och klimatrådgivare omfattar kunskap inom Teknisk förvaltning Energi.
    De bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som deltar i projektet har erbjudits en energi- och klimatrådgivare som stöd vid upphandling.
  • Ca 5–8 Energitjänsteföretag har auktoriserats via EEF Teknisk förvaltning Energi.

Genomförande

Projektet genomförs under tiden 2021-01-02 – 2022-06-30. 

Lämna ett svar