Vad är avtalet?

"Det står inte i avtalet..."

Till att börja med – avtalet är inte samma sak som Kontraktet. När det gäller Aff-avtal pratar vi istället om Kontraktshandlingar och Entreprenadhandlingar när det handlar om handlingar som på olika sätt gäller för entreprenaden.  Kontraktshandlingarna finns vid tiden för kontraktets tecknande, de kan alltså listas i Kontraktet. Se avsnitt ”Skapa avtal / Kontraktshandlingar”.

Entreprenadhandlingarna innehåller även de handlingar som tillkommer under kontraktstiden och ska gälla för entreprenaden. Det kan exempelvis vara beställningar av tilläggsarbeten, överenskommelser om utförande,  reglering av mängder och mycket annat. Vanligtvis dokumenteras delar av detta i protokoll från entreprenadmöten, så se till att ha ordning på dem.

Lämna ett svar