Frukostseminarium – samverkansupphandling

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Exempelvis har flera kommuner,  genomfört upphandlingar i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaderna täcker in flera tjänsteområden inom Aff, såsom drift och städning, och omfattar även fastigheter med särskilt kritisk verksamhet.

Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från dessa upphandlingar.

Föredragshållare är Per Ollas, affärschef på Svefa och mycket erfaren Aff-upphandlare

Datum och tid: Onsdagen den 9:e november kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Frukostseminarium – entreprenader med både drift och underhåll

”AB, ABT, AMA, ABFF, Aff, ABK – hur vet jag när jag ska använda vad?”

För bygg- och anläggningsprojekt används entreprenadregelverken AB 04 och ABT 06, för konsultavtal ABK 09 och för drift- och serviceentreprenader ABFF 15. Så långt allt väl. Men hur gör jag när min entreprenad innehåller såväl återkommande drift som planerat underhåll eller små förändringsprojekt? Och kanske även lite projektledning? Och hur hanteras en entreprenad med bara avhjälpande underhåll, utan tillsyn och skötsel?

Det här är frågor som vi inom Aff har djupdykt i tillsammans med entreprenadjuristen Pehr Jacobsson. Resultatet är en guide för vilket regelverk olika typer av entreprenader lämpligen bör grunda sig på, samt tips om vad man bör tänka på när man skriver avtalen. 

På det här seminariet kommer vi gå igenom vad det är som avgör vilket regelverk som bör användas och varför. Frågor som kommer beröras är:

 • Olika typentreprenader och lämpligt regelverk för dem
 • Vad gäller för ansvarstid och garantitid?
 • Hur kan jag handla upp drift och mindre projekt i samma entreprenad?
 • Hur ska jag komplettera ABFF för att det ska fungera med projekt?
 • Hur fungerar projektledning med ABFF?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Onsdagen den 14:e september kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-09-22

Frukostseminarium – Avtalsenligt, vad är det?

”Vi städar ju varje vecka som det står, vad klagar du på??”

Vet du vad som krävs för att en entreprenad ska vara helt avtalsenlig? Räcker det inte med att utföra arbetsuppgifterna som finns beskrivna? Svaret är sannolikt ”nej, det räcker inte”. 

Så hur kan du då ta reda på vad som verkligen är avtalsenligt? Svaret kan tyckas enkelt – läs avtalet. Men riktigt så enkelt är det oftast inte, för var ska jag börja leta och hur ska jag tolka de som står?

På det här seminariet går vi igenom vad som egentligen är avtalsenligt, och vad du som är inblandad i en entreprenad ska tänka på. Vi kommer bl.a. ta upp:

 • De många kontraktshandlingarna
 • Vad är egentligen korrekt utförande?
 • Funktionsentreprenader – vad gäller då?
 • Hur mycket kan B styra L?

Som vanligt kommer vi att koppla ihop praktiska exempel med regler i ABFF, och målet är att du ska känna dig trygg i vad som är en avtalsenlig leverans.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

 • Datum och tid: Onsdagen den 12:e oktoberkl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-08-18

Frukostseminarium – Uppföljning, hur får du det att fungera?

Hurra, avtalet för entreprenaden är undertecknat!

Nu är det bara att köra, för allt är glasklart och någon uppföljning behövs inte. Eller? Oavsett om du är Beställare eller Leverantör behöver du följa upp avtalsenligt utförande och ha en dialog med den andre parten om entreprenaden. Det kan tyckas självklart, men ändå brister det ofta i uppföljningen. Så hur gör man då för att få en väl fungerande uppföljning?

På det här seminariet går vi igenom hur man kan följa upp leveransen, oavsett om man är Beställare eller Leverantör.  Några punkter som kommer beröras:

 • De olika formerna av egenkontroll
 • Kvalitets- och miljöplaner – varför det?
 • Entreprenadmöten – mer än nödvändigt ont
 • Vilka påföljder är aktuella vid brister?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Onsdagen den 14:e september kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-05-19

Fördjupningsutbildning i Aff

Heldagsutbildning 8:e juni 2022

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi nu ytterligare en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop.

Vi kommer under dagen att bl.a. att ta upp:
–        Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
–        Vad är avtalsenligt egentligen?
–        Ekonomiska regler
–        Förändringar och tilläggsarbeten
–        När vi inte är överens

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.

För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

Plats: Kapitel 8, Klara Strand centralt i Stockholm
Datum & Tider: Den 8:e juni 2020, 08.30 – 16.30. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Pris: 3.995 kr, 
 
10% rabatt för medlemmar i Aff Forum med koden ”Medlem” 
Publicerad den 2022-05-17

Frukostseminarium om ersättningar

Ska du ha betalt också?!

En av de vanligaste frågorna som vi får handlar om olika ersättningsvarianter. Den fasta ersättningen brukar inte skapa alltför mycket bekymmer, men när det handlar om olika rörliga ersättningar så dyker problemen upp. Och det kanske inte är så underligt, eftersom man behöver ha koll på både Aff-definitionerna och ABFF för att kunna tolka vad som egentligen gäller när det kommer till löpande räkning, à-priser och dylikt. 

Därför har vi inom Aff under året gjort en genomgång av de olika ersättningsformerna, med fokus på à-priser och självkostnadsprincipen, i syfte att skapa tydliga riktlinjer för användningen i olika entreprenader.

På det här seminariet kommer du bland annat att få lära dig mer om:

Tid: Onsdag 1/6 kl 08.00 – 9.30
Frukost: Serveras 07.45, kan ätas under tiden
Plats: Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm / via webbinarium
Föredragshållare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff.


Kom i tid så att du hinner plocka på dig av den goda frukosten innan vi börjar. För er som ansluter via webbinarium rekommenderar vi att ni testar att koppla upp er i god tid, men kaffet får ni ordna själva…