Tillbaka

Städentreprenader

Städmallen – för dig som ska upphandla städning

Ett urval av Aff med anpassade texter

Städmallen innehåller en delmängd av Avtalssystemet, med texter anpassade för mindre och medelstora städentreprenader. Mallen är framtagen för att det ska bli lättare att handla upp entreprenader som enbart innehåller städtjänster, oavsett om det är trapphusstäd eller städning av verksamhetslokaler. 

Alla delarna iAvtalsysstemet är i mallen anpassade efter en städentreprenad, såväl rådstexter som exempeltexter. Däremot får du inte tillgång till övriga tjänsteområden som finns i Avtalsysstemet. Utöver de anpassade texterna i Avtalssystemet finns även en anpassad excel-mall för att upprätta en objektsbeskrivning.

Ska du handla upp städtjänster i kombination med andra tjänster behöver du köpa en komplett inloggning till Avtalssystemet. Du får då tillgång till Städmallen samt övrigt innehåll. Det gör att du då kan lägga till valfria övriga tjänster till Städmallen.

Tillbaka

Mindre fastighetsentreprenader

Mall för mindre fastighetsägare

Från förvaltning till trappstäd

Detta är en förenklad Aff-mall anpassad för t.ex. bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare/ fastighetsbestånd. Mallen är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning, fastighetsdrift och trappstäd. 

Mallen består av några olika delar som gör det lätt att skapa en förfrågan. Du arbetar i Avtalssystemet, men får även tillgång till särskilda instruktioner och mallar för det som inte finns i Avtalssystemet.

Här beskrivs kortfattat upphandlingsprocessen från förfrågan till tecknat avtal. En handfast beskrivning av hur man använder mallen för att skapa förfrågningsunderlag och avtal ingår också. Instruktionen är en pdf-fil.

Både Kontrakt och Tjänstebeskrivning skriver du direkt i Avtalssystemet. Kontraktet innehåller de ekonomisk-juridiska regleringarna och är tämligen kortfattat. Tjänstebeskrivningen är däremot omfattande, den innehåller alla de tjänster som leverantören ska utföra. De tjänster som finns i mallen är:

  • Fastighetsförvaltning (både teknisk och ekonomisk)
  • Drift och avhjälpande underhåll för byggnad, installationer och utemiljö
  • Städning

Anbudsbrevet är ett kortfattat brev som man skickar med förfrågningsunderlaget och där man anger vilken information man vill ha från anbudsgivaren, när anbuden skall vara inne och liknande.

Objektsbeskrivningen är en kortfattad mall som hjälper dig att beskriva dina fastigheter och markområden. Båda dessa är wordfiler som du själv kompletterar innan du skickar ut dem.

Tillbaka

Teknisk förvaltning energi

Teckna avtal om energioptimering

Visst du att utredningar visar att det relativt enkelt går att minska energianvändningen mellan 15–20 procent genom att optimera värme – och ventilationssystem? Alltså utan att göra stora investeringar – bara genom att nyttja det byggnaden redan har! Och att fastigheter som är Bostadsrätter generellt använder mer energi än andra? Med andra ord finns det både pengar och miljö att spara, och det är inte svårt.

I projekt finansierat av Energimyndigheten har man tagit fram ett enkelt avtal som är anpassat till mindre fastighetsägare, exempelvis en Brf. Avtalet följer Aff och ger dig en trygg grund. 

Nedan ser du en video som visar vad energioptimering innebär.  

Att handla upp Teknisk förvaltning energi

Förhoppningsvis har du fått inspiration av videon och är redo att sänka fastighetens energianvändning. Börja med att ladda ner vår avtalsmall, anpassad just för Teknisk förvaltning energi och mindre fastighetsägare. Ta sedan del av utbildningen som lär dig hur mallen ska användas. Sedan är du redo för att själv skicka ut en förfrågan till olika leverantörer. Som en hjälp på traven kan du också läsa ett färdigt avtal för den påhittade föreningen Brf Herrgårdsosten. Avtalet innehåller även kommentarer om Brf Herrgårdsosten har gått tillväga när de fyllt i den.

Smiling girl student wear wireless headphone study online with skype teacher, happy young woman learn language listen lecture watch webinar write notes look at laptop sit in cafe, distant education