Publicerad den 2022-11-23

Fördjupningsutbildning i Aff

Heldagsutbildning - fördjupning för dig som vill lära dig mer

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi nu ytterligare en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop.

Vi kommer under dagen att bl.a. att ta upp:
–        Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
–        Vad är avtalsenligt egentligen?
–        Ekonomiska regler
–        Förändringar och tilläggsarbeten
–        När vi inte är överens

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.

För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

Plats: Kapitel 8, Klara Strand centralt i Stockholm

Datum & Tider: Den 23:e mars 2023, 08.30 – 16.30. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Pris: 3.995 kr, 

 

10% rabatt för medlemmar i Aff Forum med koden ”Medlem”

Publicerad den 2022-11-21

Uppdatering i Aff Avtalssystem

Tydligare texter i K6 Ekonomi

Under året har det pågått ett arbete med att förtydliga hantering av rörlig ersättning, såsom à-priser och självkostnadsprincipen, eftersom vi fått signaler på att det inte alltid är så tydligt i avtalen på marknaden.

Kapitlet K6 Ekonomi har utökats med utförligare rådstexter i K6 och K6.1.2 och tydligare exempeltexter på hur rörlig ersättning oftast utformas, som en kombination av à-priser och självkostnadsprincipen. Som vanligt gäller att exempeltexterna endast är just exempel, och att varje entreprenad har sina egna förutsättningar. 

För att ytterligare hjälpa användarna har vi även bland ”Dokument om kompletterar Avtalssystemet” lagt med ett exempel på kapitel K6 Ekonomi från en fiktiv städentreprenad. 

Eftersom det rör den känsliga frågan ersättning har arbetet först processats av representanter från båda parter med stöd från Pehr Jacobson, och sedan bearbetats ytterligare i Utvecklingsrådet (som också är partssammansatt). Anna Cedvén höll i pennan och Magnus CollingUlf HübenetteDaniel MagnussonJan PeterssonPer Ollas ställde upp som expertgrupp.

Publicerad den 2022-11-17

Frukostseminarium – Avtalsenligt, vad är det?

”Vi städar ju varje vecka som det står, vad klagar du på??” 

Vet du vad som krävs för att en entreprenad ska vara helt avtalsenlig? Räcker det inte med att utföra arbetsuppgifterna som finns beskrivna? Svaret är sannolikt ”nej, det räcker inte”. 

Så hur kan du då ta reda på vad som verkligen är avtalsenligt? Svaret kan tyckas enkelt – läs avtalet. Men riktigt så enkelt är det oftast inte, för var ska jag börja leta och hur ska jag tolka de som står?

På det här seminariet går vi igenom vad som egentligen är avtalsenligt, och vad du som är inblandad i en entreprenad ska tänka på. Vi kommer bl.a. ta upp:

  • De många kontraktshandlingarna
  • Vad är egentligen korrekt utförande?
  • Funktionsentreprenader – vad gäller då?
  • Hur mycket kan B styra L?

Som vanligt kommer vi att koppla ihop praktiska exempel med regler i ABFF, och målet är att du ska känna dig trygg i vad som är en avtalsenlig leverans.

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

  • Datum och tid: Tisdagen den 6:e december kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-10-12

Uppdateringar i Aff Avtalssystem

Uppdatering av K1.2

Ikväll den 12 okt 2022 uppdateras följande:

Dom från Kammarrätten i Göteborg tolkade en utemiljöentreprenad som ett ramavtal, vilket innebär en maximal löptid om 4 år. I K1.2 ska proceduren för tillkommande och avgående objekt beskrivas, och inte sällan framstår det som att objekten kommer att förändras i stor omfattning.

Vi utökar rådstexten så att det framgår mer om att man ska ta hänsyn till risken för att det betraktas som ramavtal, eller otillåten utökning.

Skadedjur

Ikväll den 12 okt 2022 uppdateras även följande:

Skadedjurs-koderna placeras med en egen rubrik i SB Fastighetsförvaltning, SB8. Då det är ett fastighetsägaransvar och hanteras ofta av förvaltningen.

Själva saneringen hamnar i SE3 Sanering. 

En tilläggstext i SC Fastighetsteknik lades till om att driften särskilt ska uppmärksamma tecken på skadedjur och andra miljörisker.

Rådstexten i SE3 Sanering är också justerad

Publicerad den 2022-09-22

Frukostseminarium – samverkansupphandling

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Exempelvis har flera kommuner,  genomfört upphandlingar i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaderna täcker in flera tjänsteområden inom Aff, såsom drift och städning, och omfattar även fastigheter med särskilt kritisk verksamhet.

Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från dessa upphandlingar.

Föredragshållare är Per Ollas, affärschef på Svefa och mycket erfaren Aff-upphandlare

Datum och tid: Onsdagen den 9:e november kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.30.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Publicerad den 2022-09-15

Över 1500 deltagare i Aff Akademin

Aff Akademin fortsatt populär

Nu har vi haft över 1500 kursdeltagare på våra utbildningar i Aff Akademin, något vi är väldigt stolta över. I särklass mest populär är Aff Diplomutbildning Bas, och det avsnitt som deltagarna lägger mest tid på är ABFF. 

Utöver dessa 1500 kursdeltagare har också några företag valt att köpa kursen Aff introduktion och göra den tillgänglig för alla medarbetare via intranät och för kunder via kundwebb. Med andra ord kan vi vara säkra på att det är många fler som tagit del av våra kurser i Aff.

Vill ni också lägga upp Aff introduktion på ert intranät, eller köpta ett större antal kurser? Kontakta Philip på philip.osterlund@aff-forum.se.  Vill du köpa en enstaka kurs gör du det direkt i shopen på vår webbplats. 

Publicerad den 2022-07-04

Ny webbplats för bättre upplevelse

Under våren och vintern har vi arbetat med vår nya webbplats, både vad gäller utseendet och funktionaliteten.  Grunden till det nya utseendet och navigeringen är den samlade feedbacken vi fått från er medlemmar. Med en tydligare navigering hoppas vi att du lättare hittar det du söker. Arbetet har vi genomfört tillsammans med vår digitaliseringspartner Bizkit och vår layoutpartner Malin på The Unit.

Eftersom vi vet att många letar information om Aff och Aff-avtal hos oss har vi skapat en helt ny sektion som heter Kunskapsbanken. Den fyller vi vartefter med material som kan vara till hjälp för alla som kommer i kontakt med Aff-avtal. Här publicerar vi också frågor och svar, så tveka inte att ställa din fråga till oss.

Välkommen!

Publicerad den 2022-05-31

Här är Årets Fastighetsförvaltare 2022!

Thomas Lindén, fastighetsförvaltare på Croisette, och Andreas Keinil, fastighetsförvaltare på Locum, är Årets Fastighetsförvaltare 2022.– I år slog vi rekord i antalet nominerade och det vara särskilt kul att vi fick en så stor spridning i branschen – det var 45 nominerade från över 26 olika organisationer och företag, säger Aff:s vd Philip Österlund som i samarbete med Förvaltarforum delade ut pris till Årets Förvaltare 2022.

Denna gång gick evenemanget Framtidens Förvaltare på Stockholm Waterfront och det var en publik på över 350 deltagare som applåderade fram de bägge vinnarna i kategorierna Bostad och Lokal.

Vinnare i kategori Bostad
Thomas Lindén, som är vinnare i kategorin Bostad, är anställd på Croisette som fastighetsförvaltare Han förvaltar 94 000 kvm och har arbetat som förvaltare i 20 år.

Här är juryns motivering till valet av Thomas:

”Med gedigen bakgrund inom fastigheter, sällsynt kunskap inom förvaltning och otrolig uppskattning av både medarbetare och kunder är denna person en stor stöttepelare för sin organisation. Hen arbetar ständigt med analyser och uppföljning av förvaltningen vilket bidrar till en ekonomisk framgång för företaget.”

Vinnare i kategori Lokaler
Andreas Keinil, som är vinnare i kategorin Lokaler jobbar som fastighetsförvaltare på Locum. Han förvaltar 118 000 kvm och har jobbat som i 16 år som det.

Så här lyder motiveringen till valet av Andreas:

”Med nyfikenhet, observationsförmåga och enorm kunskap förvaltar denna person sitt bestånd och sina kunder med bravur. Genom noggrannhet och engagemang skapar hen en struktur för såväl medarbetare som kunder vilket bidrar till ett smidigt, framgångsrikt och roligt arbete för alla inblandade.”

Läs hela artikeln här, https://forvaltarforum.se/2022/05/24/har-ar-vinnarna-av-titeln-arets-fastighetsforvaltare-2022/

Publicerad den 2022-04-14

Aff söker Projektledare

Klimat, miljö och hållbarhet är ständigt aktuellt. Idag är många fastigheter miljöcertifierade på olika sätt, och fastighetsägarna arbetar ofta aktivt med hållbarhetsfrågan. Det innebär att Aff behöver vara anpassat till certifieringssystemen samt stödja hållbarhetsarbete i stort. Vi har för avsikt att starta projektet ”Hållbarhet i Aff” innan sommaren 2022 där fokus kommer ligga på att gå igenom vår struktur i Aff för att matcha det mot olika certifieringssystem.

Vi letar nu efter en självgående konsult som är mycket kunnig inom områdena nedan samt har ett gott struktursinne. Har du kunskap om Aff är det ett plus. Du skall vara duktig på att uttrycka dig i skrift och kommer att ”hålla i pennan” under hela projektet. Läs mer om projektet och hämta direktivet på länken nedan!

Certifieringssystem som avses är: Miljöbyggnad, Bream, Leed – samtliga för byggnader i användning

Projektdirektiv.pdf – Klicka här för att hämta 

Är du intresserad av att vara projektledare för detta?

Skicka din ansökan till info@aff-forum.se senast den 10 maj 2022.

Bifoga CV och personligt brev, tack! 

Publicerad den 2022-04-06

Stämma och Aff-dag

Årets stämma går av stapeln den 27/4 kl 13.00, hos SKR på Hornsgatan 20 i Stockholm. 

I samband med stämman bjuder vi även in till Aff-dagen, öppet för alla medlemmar att delta. Från kl 14.00 blir det olika seminarier med efterföljande mingel då de serveras dryck och tilltugg. 

Seminarier:

  • Kombinera drift och planerat underhåll i samma avtal
  • Nya SD Utemiljö
  • Paneldiskussion – fackmässigt, vad är det?