Om oss

Aff - Forum för förvaltning och service

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.

Föreningens ändamål är att verka för en ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service genom att:

En annan viktig del är att verka för koordinering mellan bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschens olika aktörer för styrande och stödjande dokument och system. En sådan samordning är en viktig del i att utveckla hela samhällsbyggnadsprocessen.

Vår organisation

Aff  är en liten organisation som består av styrelsen, kansliet och utvecklingsrådet. Utöver det har vi en redovisningsbyrå som sköter den löpande ekonomiska administrationen. 

Vårt egna servicebolag Aff Service AB ansvarar för försäljningen av den digitala Aff-dokumentationen. Utvecklingen av dokumentationen sker både i projektform och genom kontinuerliga uppdateringar. Gemensamt är dock att vårt partssammansatta Utvecklingsråd granskar och godkänner alla förändringar. Större förändringar beslutas dessutom av den likaledes partssammansatta styrelsen. 

organisation

Styrelsen

I styrelsen sitter, utöver ordföranden, lika antal representanter för beställar- och leverantörsintressen samt representanter för konsultintresset. Styrelsen utser medlemmar i utvecklingsrådet. Styrelsen utses årligen av föreningens årsstämma som också beslutar om antalet styrelseledamöter.
 
Styrelsen fattar beslut om utgivning av Aff-dokumentationen samt arbetar med föreningens strategiska frågor.

Visa styrelsen

Ordförande

Skärmavbild 2024-04-22 kl. 14.26.54

Anders Nordstrand

Ordförande

Kontakta (e-post)

Beställare

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.34.09

Anna Thureson

Fastighetsägarna Sverige

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.36.16

Bengt Lind

Sveriges Allmännytta

Skärmavbild 2024-04-22 kl. 14.27.57

Magnus Colling

SISAB

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.38.18

Christian Andersson Skått

Wallenstam

Leverantörer

Ulrika frank

Ulrika Frank

Riksbyggen

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.32.19

Ulf Hübenette

Coor

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.42.16

Eric Johansson

Newsec PAM

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.43.27

Jan Petersson

L & T FM

Konsulter

IMG_9426E Ove

Ove Nordqvist

Förvaltningskoordination

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.46.34

Per Ollas

Svefa

Kansliet

Aff Service AB är föreningens servicebolag, och som praktiskt sköter föreningens verksamhet. Vi kallar det helt enkelt för ”Kansliet”, för att göra det kort och förståeligt.  Den största och mest synliga uppgiften är att sköta försäljningen av Aff:s produkter, vilket inbegriper såväl marknadsföring som e-handelslösningar. Något som har växt under senare år är vår utbildningsverksamhet, med seminarier och e-utbildningar. Kansliet ansvarar för:

Kansliet samarbetar tätt med föreningens styrelse och organ, och är det sammanhållande kittet inom Aff. VD har uppgiften att företräda Aff i löpande frågor och sitter även som ordförande i Utvecklingsrådet. Kansliet är litet och endast VD arbetar merparten av sin tid med Aff, övriga är engagerade på deltid. 

Visa kansliet
Skärmavbild 2022-06-13 kl. 10.38.08

Philip Österlund

VD Aff Service AB

Kontakta (e-post)

Anna Cedven foto

Anna Cedvén

Ämnesexpert

Kontakta (e-post)

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 10.38.32

Susan Björkberg

Ekonomi

Kontakta (e-post)

Utvecklingsrådet

Utvecklingsrådet är det drivande organet för utvecklingsarbete inom Aff, avseende såväl dokumentationen med tillhörande verktyg samt våra utbildningar. Ungefär 8 gånger per år träffas man och på mötena diskuteras alltifrån mindre justeringar i texter till utvecklingsprojekt och branschsamverkan. En viktig uppgift är att ansvara för en utvecklingsplan samt som sedan beslutas i styrelsen.

Platserna fördelas mellan parterna, med 3 vardera av beställare och leverantörer samt 1 konsult.

Visa utvecklingsrådet

Beställare

Harriet Blomberg

Locum

Skärmavbild 2022-09-05 kl. 11.24.41

Andree Nilsson

Trafikverket

Skärmavbild 2023-10-09 kl. 16.27.33

Alena Blomberg

Micasa

Leverantörer

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.58.05

Magnus Carlsson

Sodexo

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.43.27

Jan Petersson

L & T FM

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.22.54

Ylva Fröberg

Riksbyggen

Konsulter

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 11.46.34

Per Ollas

Svefa

Medlemsskap

Aff – Forum har en bred och stark förankring i hela fastighetsbranschen. Bland våra medlemmar finns beställare, utförare och konsulter samt några branschorganisationer, alla verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och Facility Management. Medlemmarna kommer från såväl offentlig som privat sektor och vi samlar både små och stora företag.

Bli medlem i Aff!

Som medlemsföretag i Aff – Forum för förvaltning och service får du:

aff for dig_2

Vad kostar det att bli medlem?

Som medlem betalar man medlemsavgift till föreningen och en serviceavgift till Aff Service AB. Medlemsavgiften är 5 000 kronor per medlem och serviceavgiften är 500 kronor per anställd, dock högst 5 000 kronor.

Serviceavgiften är avdragsgill. Lagstadgad moms tillkommer.

Våra medlemmar

Här kan du se alla medlemmar i Aff uppdelat på  beställare, leverantörer, konsulter och övriga. 

Visa beställare

Beställare

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 12.10.34

AB Familjebostäder

familjebostader.com

nedladdning

AB Svenska Bostäder

svenskabostader.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 12.15.06

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag fastigheter

afafastigheter.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.04.30

Akademiska Hus AB

akademiskahus.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.06.37

AstraZeneca

astrazeneca.com

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.09.23

Byggherrarna Sverige AB

byggherre.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.11.06

Fastighetsägarna Sverige

fastighetsagarna.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.12.30

Fortifikationsverket

fortifikationsverket.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.14.09

SEB Trygg Liv

seb.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.17.18

Hemsö

hemso.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.19.40

Locum

Locum.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.21.45

Malmö Stad Serviceförvaltningen

Malmo.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.25.03

Micasa Fastigheter

Micasa.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.30.59

Region Halland

Regionhalland.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.33.05

Region Västernorrland

Regionvasternorrland.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.38.55

Skandia Fastigheter AB

Skandiafastigheter.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.39.50

SISAB

Sisab.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.40.56

Solna Stad

Solnastad.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.48.27

Stockholm stad, fastighetskontoret

Fastighetskontoret.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.49.22

Sveriges Allmännytta

Sverigesallmannytta.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.50.40

Sveriges kommuner och regioner

Skr.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.52.04

Trafikförvaltningen, Sektion fastighet

Trafikforvaltningen.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.58.49

Trafikverket

Trafikverket.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 15.00.06

VACSE

Vacse.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 15.02.28

Vasakronan

Vasakronan.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 15.02.55

Wallenstam

Wallenstam.se

Skärmavbild 2024-02-14 kl. 09.57.20

Midstar Hotels AB

Midstar.se

Visa leverantörer

Leverantörer

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 08.54.39

Bravida Sverige AB

bravida.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 08.55.57

Caverion Sverige AB

caverion.se

1529934866354

Cavendo Asset Management

cavendo.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 08.57.30

CBRE GWS Sweden AB

cbre.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 08.59.05

Coor Service Management AB

coor.com

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.00.04

Delagott Real Estate AB

delagott.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.06.17

Fastighetsentreprenörerna

fastighetsentreprenorerna.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.01.23

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

einarmattsson.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.07.45

Fastighetssnabben AB

fastighetssnabben.se

Skärmavbild 2022-06-13 kl. 14.11.06

Fastighetsägarna Service AB

Fastighetsagarana.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.12.37

Grön Stad Mark och Anläggning AB

Gronstad.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.13.42

Gunnar Karlsen Sverige AB

Gk.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.18.06

H2M Sverige AB

H2M.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.19.15

HSB Affärsstöd AB

HSB.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.20.10

ISS Facility Services

se.issworld.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.23.43

Lassila & Tikanoja FM AB

L-t.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.24.19

Newsec Property Asset Management AB

Newsec.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.25.14

Primär Fastighetsförvaltning AB

Primar.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.28.19

RIBA AB

Riba.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.29.00

Riksbyggen

Riksbyggen.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.29.45

Samhall

Samhall.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.32.09

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB

Sbc.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.32.51

Sodexo

Sodexo.se

Visa konsulter

Konsulter

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.34.13

A & S Faleke AB

faleke.se

Skärmavbild 2024-03-27 kl. 16.28.49

Borago Konsult AB

borago.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.37.14

Cedvén Förvaltningsstrategi AB

forvaltningsstrategi.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.39.03

Ernst & Young AB

se.ey.com

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.40.11

Förvaltningskoordination AB

forvaltningskoordination.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.42.12

Förvaltningsutveckling Sverige AB

forvaltningsutveckling.se

hbv-logga-201124

HBV Husbyggnadsvaror Förening

hbv.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.46.53

Norem AB

norem.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.48.20

SOCAB

Socab.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.50.22

Svefa

svefa.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.51.51

Sweco Sverige AB

sweco.se

Skärmavbild 2023-08-24 kl. 12.04.57

Tribau Sverige AB

tribau.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.54.48

Ulrika Gustafsson Fastighetskonsult AB

ugfastighetskonsult.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.56.56

WSP Sverige AB

wsp.se

Visa övriga

Övriga

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.57.54

AB Svensk Byggtjänst

byggtjanst.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.58.51

BFAB

stf.se

Skärmavbild 2022-06-14 kl. 09.59.48

Newton Kompetensutveckling AB

newton.se

Historik

I början på 90-talet blev det vanligare att lägga ut fastighetsförvaltning på entreprenad och många i branschen började efterfråga regelverk liknande dem som fanns för byggentreprenader. 

1993-1994 utvecklades den första generationen Aff på initiativ av bl.a. SABO och Fastighetsägarna och i april 1995 lanserades den första versionen av Aff, benämnd Aff 95.

1996 startades föreningen Aff-kommittén. Aff-kommittén fick snabbt många medlemmar och man fortsatte att utveckla Aff. 1998 lanserades den första av många uppdateringar av dokumenten.

1999 tecknade man ett samarbetsavtal med Svensk Byggtjänst. Enligt avtalet ansvarade Aff-kommittén för det legala regelverket ABFF och Aff-definitionerna, övriga dokument togs fram av Svenska Byggtjänst som också ansvarade för produktion, marknadsföring och försäljning av alla dokumenten.

2006 byter föreningen namn till Aff – Forum för förvaltning och service och antar nya stadgar och en ny verksamhetsplan och organisation. Man går tillbaka till att ha en större roll i utvecklingen av alla delar av Aff.

2009 tecknas ett förlagsavtal med Svensk Byggtjänst, Aff tar över allt utvecklingsansvar och Byggtjänst fungerar som förlag med ansvar för produktion, marknadsföring och försäljning.

2012 sägs förlagsavtalet upp och föreningen bestämmer sig för att själva börja sälja Aff-dokumenten från och med augusti 2013.

2012 påbörjas också utvecklingsarbetet med Nya Aff, baserat på det visionsarbete och förstudie som tidigare genomförts.