Frukostseminarium - Funktionsentreprenader, hur fungerar det egentligen?

2023-08-17 08:35:46
"Jorå, funktionen finns där..." I större entreprenader är det vanligt att avtalet beskriver den ...

Statuskontroll, varför gör man det?

2023-05-29 12:51:52
I ABFF framgår det att Beställaren och Leverantören tillsammans ska göra en statuskontroll när ...

Seminarium - möten, möten, möten

2022-09-01 14:38:29
 Vad är ett entreprenadmöte egentligen? Kan det finnas flera sorters entreprenadmöten, och hur s...

Seminarium - Uppstart och avslut

2022-09-01 14:31:22
Ska du ha betalt också?! På det här seminariet fokuserar vi på vad som gäller vid uppstart ...

Seminarium - samverkansentreprenader

2022-09-01 14:22:35
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparamete...

Seminarium - Kvalitetsplan

2022-09-01 14:17:51
I ABFF framgår det att Leverantören ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan för entrepre...

Seminarium - Avtalsenligt

2022-09-01 14:13:26
Vad innebär egentligen avtalsenligt? Entreprenaden är igång och arbetet rullar på. Men hur v...

Seminarium - Säkerhetsklassad upphandling

2022-06-14 08:24:58
Föredragshållare: Per Ollas Hur ska fastighetsägare och leverantörer förhålla sig till den sk...

Seminarium - Funktionsentreprenader

2022-06-14 08:14:26
Aff lämpar sig utmärkt att göra funktionsavtal med, men vad innebär ett funktionsavtal egentlige...

Frukostseminarium - När avtal och verklighet skiljer sig åt

2022-03-28 08:03:45
Men det stämmer ju inte?! Vi gör förfrågningsunderlag, skriver avtal och startar upp entreprena...