Publicerad den 2024-04-19

Frukostseminarium – Fastighetsägarens ansvar i entreprenader

Vem är det som ansvarar egentligen?

Som fastighetsägare ska man uppfylla en mängd olika myndighetskrav, där de flesta syftar till att fastigheten inte ska ge upphov till skada eller ohälsa. För den som köper hela eller delar av sin fastighetsdrift eller förvaltning kommer Leverantören ha en nyckelroll när det gäller uppfyllandet av dessa krav.  Det innebär att Beställaren ofta vill överlåta hela eller delar av det här ansvaret till Leverantören.  Men kan Beställaren verkligen göra det? Vad händer om Leverantören missköter sig och något händer?

 På det här seminariet går vi igenom vanliga krav som ställs på fastighetsägare och hur dessa hanteras juridiskt och praktiskt i en Aff-entreprenad. Några punkter som kommer beröras:

  • Vad är egentligen ett myndighetskrav?
  • Vilka andra krav finns ofta?
  • Hur står det i Aff-avtalen om ansvarsöverföringar?
  • Kan Beställaren verkligen bli fri från ansvar?
  • Särskilt om Elsäkerhet och Brandsäkerhet

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert Aff Forum

Datum och tid: Onsdagen den 15:e maj kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium. 

Lämna ett svar