Aff-dagen 2022

Använda Aff

Aff konceptet ger tydliga avtal och spelregler

Äntligen har vi förmånen att träffas och utbyta erfarenheter. Aff-dagen kommer i år att fokusera på innehållet i Aff och praktisk hantering av Aff-entreprenader. Föredragshållare och moderator är Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff.

Entreprenader som blandar drift och underhåll – hur gör man då?

Att man ska använda Aff till driftentreprenader och AB/ABT till projekt är klart för de flesta. Men när en entreprenad innehåller drift, men samtidigt planerat underhåll – hur gör man då? Eller när det bara är frågan om avhjälpande underhåll, utan drift? Det har vi i Aff rett ut under året, och nu berättar vi vad vi har kommit fram till. 

Uppdaterade tjänsteområdet Utemiljö

För att möta behovet av att kunna beskriva tjänster även för gatu- och parkdrift har tjänsteområde Utemiljö reviderats under senaste året. Här berättar vi vad nyheterna är och hur tankarna har gått.

Fackmässigt utförande, vad är det?

ABFF anger att entreprenaden ska utföras fackmässigt, men vad innebär det i praktiken. I synnerhet när det gäller funktionsentreprenader så uppstår ofta diskussionen mellan Beställare och Leverantör om hur ofta, och på vilket sätt, förebyggande åtgärder ska utföras. Här får du lyssna till Per Ollas (konsult), Jan Petersson (Leverantör) och Bengt Lind (Beställare) som diskuterar frågan.

Fördjupningsdag – information

Aff fördjupningsdag

Vad är egentligen Aff fördjupningsdag?

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi återkommande en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop. Fördjupningsdagen är en kurs som syftar till att ge dig en djupare förståelse för Aff-avtalen.

Vi kommer under dagen att bl.a. att ta upp:
– Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
– Vad är avtalsenligt egentligen?
– Ekonomiska regler
– Förändringar och tilläggsarbeten
– När vi inte är överens

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.

För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

När nästa tillfälle genomförs en 23:e mars 2023, 08.30 – 16.30. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.  

Anmäl er här!