Fördjupningsdag – information

Aff fördjupningsdag

Vad är egentligen Aff fördjupningsdag?

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning och vill lära dig mer erbjuder vi återkommande en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop. Fördjupningsdagen är en kurs som syftar till att ge dig en djupare förståelse för Aff-avtalen.

Vi kommer under dagen att bl.a. att ta upp:
– Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
– Vad är avtalsenligt egentligen?
– Ekonomiska regler
– Förändringar och tilläggsarbeten
– När vi inte är överens

Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.

För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.

När nästa tillfälle genomförs en 23:e mars 2023, 08.30 – 16.30. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.  

Anmäl er här!

Lämna ett svar