Seminarium – Säkerhetsklassad upphandling

Föredragshållare: Per Ollas

Hur ska fastighetsägare och leverantörer förhålla sig till den skärpta säkerhetslagstiftningen? Säkerhetsklassade upphandlingar är komplexa och kommer att bli allt vanligare och berör eller kommer att beröra många Aff-entreprenader i framtiden. Vad är en säkerhetsklassad upphandling, vad och vilka berörs? Vilka är fallgroparna? Hur går du till väga och vad ska du tänka på när du gör en säkerhetsklassad upphandling?

Seminariet ger en konkret och handfast vägledning om säkerhetsklassade upphandlingar.

Seminariet är inspelat 2021-10-12

Lämna ett svar