Seminarium – Ersättningar

Ska du ha betalt också?!

En av de vanligaste frågorna som vi får handlar om olika ersättningsvarianter. Den fasta ersättningen brukar inte skapa alltför mycket bekymmer, men när det handlar om olika rörliga ersättningar så dyker problemen upp. Och det kanske inte är så underligt, eftersom man behöver ha koll på både Aff-definitionerna och ABFF för att kunna tolka vad som egentligen gäller när det kommer till löpande räkning, à-priser och dylikt.

Därför har vi inom Aff under året gjort en genomgång av de olika ersättningsformerna, med fokus på à-priser och självkostnadsprincipen, i syfte att skapa tydliga riktlinjer för användningen i olika entreprenader.

På det här seminariet kommer du bland annat att få lära dig mer om:

  • Vad är egentligen ett à-pris?
  • Hur fungerar löpande räkning?
  • Vad är egentligen självkostnadsprincipen?
  • Vad blir ersättningen för ett tilläggsarbete om inget är sagt i förväg?
  • Hur funkar index egentligen?
  • Och framförallt – hur gör jag i praktiken?
Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2022-06-01
Lämna ett svar