Seminarium – Jag vill ha kompensation!

Ska du ha betalt också?!

Ja, vad gör man som leverantör när beställaren säger så? Hur vet jag om denne har rätt till någon form av ekonomisk reglering? Och hur ska du som beställare veta vad som gäller för att få någon form av ekonomisk reglering när inte leverantören gjort vad de ska? 

På det här seminariet går vi igenom några fiktiva situationer där beställaren önskat kompensation, och vad som styr utfallet. Vi går igenom skillnaderna mellan vite, skadestånd och prisavdrag samt i vilka situationer de är applicerbara. Som vanligt står ABFF i centrum samtidigt som vi går igenom var man mer bör leta i handlingarna samt hur man praktiskt bör gå tillväga. 

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2022-02-24

Seminarium – Ersättningar

Ska du ha betalt också?!

En av de vanligaste frågorna som vi får handlar om olika ersättningsvarianter. Den fasta ersättningen brukar inte skapa alltför mycket bekymmer, men när det handlar om olika rörliga ersättningar så dyker problemen upp. Och det kanske inte är så underligt, eftersom man behöver ha koll på både Aff-definitionerna och ABFF för att kunna tolka vad som egentligen gäller när det kommer till löpande räkning, à-priser och dylikt.

Därför har vi inom Aff under året gjort en genomgång av de olika ersättningsformerna, med fokus på à-priser och självkostnadsprincipen, i syfte att skapa tydliga riktlinjer för användningen i olika entreprenader.

På det här seminariet kommer du bland annat att få lära dig mer om:

  • Vad är egentligen ett à-pris?
  • Hur fungerar löpande räkning?
  • Vad är egentligen självkostnadsprincipen?
  • Vad blir ersättningen för ett tilläggsarbete om inget är sagt i förväg?
  • Hur funkar index egentligen?
  • Och framförallt – hur gör jag i praktiken?
Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2022-06-01