Publicerad den 2024-02-08

Nya villkor för PU-arbeten

Innehåller din entreprenad planerat underhåll?

Det är vanligt att en beställare vill låta sin leverantör av fastighetsteknik genomföra större underhållsåtgärder och/eller mindre förändringar i fastigheterna. Det sker ofta som tilläggsarbete, men om beställaren vill att dylika arbeten återkommande ska utföras av leverantören kan det finnas anledning att istället inkludera dessa som kontraktsarbeten.

För att reglera detta på ett bra sätt har vi nu tagit fram en bilaga till Kontraktsformuläret, och i denna samlat ett antal regleringar som passar denna typ av arbeten. Anledningen till att det ligger i en egen bilaga är att de inte ska råka användas vid andra tillfällen. 

Kontraktsbilagan heter ”Villkorsbilaga till kontrakt avseende PU-arbeten” och den hittas i fliken ”dokument” i Aff Avtalssystem. Där finns också en guide till bilagan, för att underlätta användandet. 

Lämna ett svar