Publicerad den 2024-02-16

Frukostseminarium – Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, det är väl inte mitt problem?

De flesta har lärt sig att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för personalens arbetsmiljö. Så länge arbetet utförs i egna lokaler är det ”enkelt”. Men Leverantören utför ju sitt arbete i Beställarens lokaler/fastigheter. Där finns det dessutom ofta andra företag som också utför arbete, inom samma utrymmen. Då blir det genast lite mer komplicerat. Och lägger vi sedan på att det gäller särskilda regler för byggnads- och anläggningsarbeten så blir det uppenbart att arbetsmiljöfrågor i driftentreprenader är en komplicerad fråga. 

Turligt nog finns det hjälp att få. På det här seminariet kommer vi gå igenom de olika delarna av arbetsmiljöansvaret och ta upp frågor som: 

  • Hur ser den grundläggande ansvarsfördelningen ut i en entreprenad?
  • Vad gäller när Beställarens fastigheter är utformade så att det blir en arbetsmiljörisk för Leverantören?
  • Vad innebär egentligen samordningsansvaret som står i Kontraktet? 
  • Det här med BAS-P/BAS-U, vad innebär det egentligen?
  • Vad ska jag som Beställare respektive Leverantör tänka på?

Utöver detta  har Arbetsmiljöverket ersatt sina 67 Arbetsmiljöföreskrifter med 15 nya. Vad innebär det? 

Det här seminariet är lika viktigt för alla inblandade parter – konsulter som gör upphandlingar, Beställare och Leverantörer.

Föredragshållare är Anna Källgården, expert på arbetsmiljöfrågor inom bygg- och fastighetsområdet och uppskattad kursledare.

Datum och tid: Tisdagen den 19:e mars kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan, från ca 07.40.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Lämna ett svar