Publicerad den 2023-09-18

Frukostseminarium – Smidig tvistlösning

Smidig tvistlösning

I en Aff-entreprenad eftersträvar förstås parterna en god samverkan och förmåga att lösa de frågor som uppstår under kontraktstiden. Aff-entreprenader är ofta komplexa, med många gränssnitt samt utvecklas och förändras över en kontraktstid som ofta är lång. Det finns med andra ord potential för att det uppstår olika uppfattning mellan parterna i enskilda frågor. Det är därför viktigt att kunna ge och ta i en Aff-entreprenad och att hitta en god samverkan mellan parterna. Klarar parterna själva inte av att överbrygga skilda uppfattningar är det viktigt att hitta modeller för att hantera tvister utan att de nödvändigtvis behöver gå till domstol. Seminariet kommer att ta upp hur Aff-systemet hanterar fel i entreprenaden, samverkan och tvistlösning

Föredragshållare är Per Ollas, Aff Utvecklingsråd, Aff Forum

Datum och tid: Torsdagen den 5:e oktober kl 08.00 – 9.30. Frukost serveras innan från ca 07.45.

Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, eller som webbinarium

Anmäl dig genom att köpa någon av produkterna Seminarium eller Webbinarium.

Lämna ett svar