Statuskontroll, varför gör man det?

I ABFF framgår det att Beställaren och Leverantören tillsammans ska göra en statuskontroll när entreprenaden påbörjas. Dessutom ska det ske en avslutande statuskontroll om det står så i handlingarna, eller om någon av parterna påkallar det. Att det står så i ABFF ger vid handen att dessa kontroller ses som viktiga, men ändå är det ofta som de inte blir av. Varför är det så?

På det här seminariet går vi igenom reglerna för inledande och avslutande statuskontroll och sätter in de i praktiska exempel. Samtidigt tar vi oss an den närliggande frågan om kontroll av mängduppgifter, något som ofta föreskrivs i Kontraktet. Några av frågeställningarna som tas upp är:

  • Vad är syftet med inledande och avslutande statuskontroll?
  • Varför skiljer sig reglerna åt?
  • Är statuskontroll samma sak som statusbesiktning?
  • Vad händer om det inte sker någon statuskontroll?
  • Hur förhåller sig kontroll av mängder till statuskontrollen?
  • Hur gör jag en bra redovisning av mängdkontroll och statuskontroll?

Föredragshållare är Anna Cedvén, ämnesexpert hos Aff.

Inspelat den 24 maj 2023

Lämna ett svar