Frukostseminarium – När avtal och verklighet skiljer sig åt

Men det stämmer ju inte?!

Vi gör förfrågningsunderlag, skriver avtal och startar upp entreprenader. Men verkligheten är inte statisk utan brukar förändra sig, vilket gör att det som står i kontraktshandlingarna helt enkelt inte stämmer efter ett tag. Eller så visar det sig att de uppgifter som lämnades ut i förfrågningsunderlaget inte var helt korrekta, av olika anledningar.

Så frågan är, vad gör vi då när avtalet och verkligheten inte stämmer överens?

På det här seminariet går vi igenom hur man kan hantera att verklighet och avtal inte stämmer överens, för på något sätt behöver den hanteras. 

  • Vad säger ABFF egentligen?
  • Hur gör vi praktiskt?
  • Vilka krav ställs på mig som Beställare respektive Leverantör?

Föredragshållare: Anna Cedvén

Seminariet är inspelat 2022-03-24

Lämna ett svar