Publicerad den 2023-03-22

Uppdatering i Aff Avtalssystem

Nya texter för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan.

ABFF föreskriver Kvalitets- och miljöplan för entreprenaden, men ibland är det oklart vad det egentligen innebär? Syftet i korthet är att beskriva hur man ska göra, i just den här entreprenaden, för att uppnå kraven i just det här avtalet. Det innebär att leverantörens generella rutiner bara kan vara en utgångspunkt, och att planen måste tas fram för varje entreprenad. 

För att underlätta och förtydliga har vi nu uppdaterat texterna i Övergripande tjänstekrav, koden S1.2 Ledningssystem. Som vanligt gäller att det som står i det enskilda avtalet är gällande, inte vad som står i våra mallar. Men med denna uppdatering hoppas vi bidra till ökad samstämmighet vad som förväntas. 

Lämna ett svar