Publicerad den 2022-11-21

Uppdatering i Aff Avtalssystem

Tydligare texter i K6 Ekonomi

Under året har det pågått ett arbete med att förtydliga hantering av rörlig ersättning, såsom à-priser och självkostnadsprincipen, eftersom vi fått signaler på att det inte alltid är så tydligt i avtalen på marknaden.

Kapitlet K6 Ekonomi har utökats med utförligare rådstexter i K6 och K6.1.2 och tydligare exempeltexter på hur rörlig ersättning oftast utformas, som en kombination av à-priser och självkostnadsprincipen. Som vanligt gäller att exempeltexterna endast är just exempel, och att varje entreprenad har sina egna förutsättningar. 

För att ytterligare hjälpa användarna har vi även bland ”Dokument om kompletterar Avtalssystemet” lagt med ett exempel på kapitel K6 Ekonomi från en fiktiv städentreprenad. 

Eftersom det rör den känsliga frågan ersättning har arbetet först processats av representanter från båda parter med stöd från Pehr Jacobson, och sedan bearbetats ytterligare i Utvecklingsrådet (som också är partssammansatt). Anna Cedvén höll i pennan och Magnus CollingUlf HübenetteDaniel MagnussonJan PeterssonPer Ollas ställde upp som expertgrupp.

Lämna ett svar