Publicerad den 2023-05-02

Vill du vara projektdeltagare?

Nytt projekt – vill du vara projektdeltagare?

”Myndighetskrav och ansvarsöverföringar i Aff-entreprenader”

Vi fortsätter att vidareutveckla Aff och nästa område för granskning är ansvarsfrågorna. Vi kommer starta upp ett projekt som ska jobba med området ”Ansvarsöverföringar och myndighetskrav”.

Därför söker vi nu projektmedlemmar till detta projekt.

 

Bakgrund

Aff identifierade under 2022 att begreppet myndighetsbesiktningar används på olika sätt och att det verkade saknas en entydig definition av dessa. Samtidigt har det på olika sätt uppmärksammats att kunskapen om myndighetskrav inom fastighetsdrift- och förvaltning generellt är låg i branschen, vilket hänger ihop med ansvarsöverföringarna i entreprenaderna.

I ett Aff-avtal om gör normalt Beställaren vissa ansvarsöverföringar till Leverantören, och när det gäller fastighetsrelaterade tjänster är detta en stor fråga. Leverantören åläggs normalt en del av fastighetsägarens ansvar avseende brandskydd, elsäkerhet och arbetsmiljö. För att dessa ansvarsöverföringar ska fungera i praktiken behövs dock mer än några ord i Kontraktet, det behövs kunskap och rutiner. När dessa brister ställer det till problem, som i värsta fall kan leda till stora risker för personer i fastigheterna. 

Kopplat till en ansvarsöverföring är också vilka försäkringar Leverantören rimligen ska ha. Om en Beställare kravställer försäkringar som egentligen inte behövs, blir det onödigt dyrt för Leverantören. Det kan i vissa fall till och med vara omöjligt för Leverantören att efterleva kraven. Kunskapen om vilka försäkringar som finns och hur de kan användas bedöms vara låg, varför detta behöver förtydligas. 

Projektet

Målet med projektet är att:

  • den som använder Aff avtalssystem ska guidas till att kunna göra relevanta och skäliga ansvarsöverföringar med hjälp av uppdaterade råds- och exempeltexter
  • att begreppet Myndighetsbesiktning blir definierat på ett sätt som branschen kan stå bakom
  • att Aff hjälper till att sprida kunskap om skillnaden mellan myndighetskrav och myndighetsbesiktning, och att dessa framgår tydligt i Aff avtalssystem

I projektet kommer vi att:

  • Gå igenom befintliga texter i Kontraktet och Tjänstebeskrivningen och se hur dessa används idag
  • Dokumentera fakta om olika ansvarsområden såsom brand, el, arbetsmiljö, snö- och is samt för försäkringar
  • Föreslå nya råds- och exempeltexter inom kapitel K5 Ansvar (Kontraktet) och SB5 Myndighetskrav (Tjänstebeskrivningen)
  • Skapa stöddokumentation i Kunskapsbanken avseende ansvarsöverföringar, försäkringsfrågor, myndighetskrav och myndighetsbesiktningar
  • Föreslå en definition av begreppet Myndighetsbesiktning och förankra den hos större branschaktörer såsom Fastighetsägarna & Sveriges allmännytta
  • Lista vanliga myndighetsbesiktningar och sådana kontroller/ besiktningar som inte utgör myndighetsbesiktning och motivera vad som är avgörande

Att vara projektdeltagare

Arbetet kommer ledas av Aff Service AB, där Anna Cedvén driver arbetet och tar fram texter.

Som projektdeltagare bidrar du med din kunskap. Du förväntas läsa in dig och komma med genomtänkta synpunkter, exempel från verkligheten och frågeställningar. Det innebär att du behöver ha mycket god kunskap om Aff-entreprenader och området ansvarsfrågor/myndighetskrav.

Det utgår ingen ersättning för deltagandet, men kostnad för resor till möten ersätts. Möten kommer åtminstone delvis att hållas fysiskt på Aff:s kontor centralt i Stockholm.

Är detta av intresse för dig och din organisation,

skicka ett mail till info@aff-forum.se

Lämna ett svar