ABFF eller AB 04 / ABT 06

Välj ett anpassat regelverk!

Samhällsbyggnadsbranschen i Sverige har länge arbetat med branschregelverk, vilket gör det lättare att teckna avtal. Det är dock inte alltid tydligt vilket regelverk som ska användas, och kunskapen om ABFF är lägre än om regelverken från BKK.

I denna guide har vi försökt att kortfattat beskriva när det är lämpligt att använda ABFF och när man bör använda andra regelverk. Nedanstående bild visar de vanliga branschregelverken inom bygg- och fastighetssektorn.

Projekt eller tjänste-entreprenad?

Det är skillnad på projekt och på entreprenader som innehåller tjänster. Den fundamentala skillnaden är när funktionen ska levereras. I en tjänsteentreprenad är utgångspunkten att Leverantören i någon form ska upprätthålla och återställa funktionen genom återkommande insatser, vilket innebär att funktionen ska finnas under kontraktstiden. I ett projekt så ska funktionen levereras vid kontraktstidens slut, och först då kan också ”fel i entreprenaden” uppstå.

En tjänste-entreprenad

Ett projekt

Lämna ett svar