Äldre Aff-dokumentation

"Gamla Aff" och "Nya Aff"

Känner du inte igen dig i beskrivningen av Aff-dokumentationen? Du kanske har ett befintligt avtal med Särskilda Föreskrifter och Tekniska arbetsuppgifter och undrar hur du kan få tag på ny versioner av dem? 

Fram till 2014 hade Aff-dokumentationen en annan uppbyggnad av innehållet, och namnen var annorlunda. Dokumenten såldes som word-dokument med utgivningsår i namnet, på samma sätt som ABFF och Aff-definitioner har sitt utgivningsårtal även idag. 

Idag finns hela Aff-dokumentationen istället i Avtalssystemet, och allt utom ABFF och Aff-definitioner uppdateras löpande när behov uppstår. Det innebär att endast ABFF och Aff-definitionerna har ett utgivningsår kopplat till sig. 

Förutom ABFF och Aff-definitioner bestod Aff-dokumentationen huvudsakligen av:

Samtliga dessa dokument återfinns idag i Avtalssystemet. Bilden nedan visar en principskiss över hur den äldre dokumentationen förhåller sig till den nya.

Lämna ett svar