Hållbarhet i Aff

Aff-dokumentationen används främst för att skapa avtal för tjänsteentreprenader, och de vanligast förekommande tjänsterna återfinns inom fastighetssektorn. Idag är många fastigheter miljöcertifierade på olika sätt, och fastighetsägarna arbetar ofta aktivt med hållbarhetsfrågan. Det innebär att Aff behöver vara anpassat till certifieringssystemen samt stödja hållbarhetsarbete i stort.

Aff vill att det ska vara lätt för en användare av Aff att ställa relevanta krav på hållbarhet i allmänhet och hållbarhet kopplat till certifieringar i synnerhet.

Målet med projektet är att Aff Avtalssystem ska:

• Innehålla råds- och exempeltexter som stödjer uppfyllande av certifieringskrav

• Visa användarna vad som är kopplat till olika certifieringar

• Innehålla lämpliga platser och texter som stödjer Hållbarhet ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Projektledare:

Sara Jakobson, Svefa

Håkan Nilsson, WSP

Lämna ett svar