Publicerad den 2022-10-12

Uppdateringar i Aff Avtalssystem

Uppdatering av K1.2

Ikväll den 12 okt 2022 uppdateras följande:

Dom från Kammarrätten i Göteborg tolkade en utemiljöentreprenad som ett ramavtal, vilket innebär en maximal löptid om 4 år. I K1.2 ska proceduren för tillkommande och avgående objekt beskrivas, och inte sällan framstår det som att objekten kommer att förändras i stor omfattning.

Vi utökar rådstexten så att det framgår mer om att man ska ta hänsyn till risken för att det betraktas som ramavtal, eller otillåten utökning.

Skadedjur

Ikväll den 12 okt 2022 uppdateras även följande:

Skadedjurs-koderna placeras med en egen rubrik i SB Fastighetsförvaltning, SB8. Då det är ett fastighetsägaransvar och hanteras ofta av förvaltningen.

Själva saneringen hamnar i SE3 Sanering. 

En tilläggstext i SC Fastighetsteknik lades till om att driften särskilt ska uppmärksamma tecken på skadedjur och andra miljörisker.

Rådstexten i SE3 Sanering är också justerad

Lämna ett svar