Kontraktshandlingar

Vad är Kontraktshandlingarna?

Inom Aff benämner vi de olika delarna av avtalet för Kontraktshandlingar. Termen Kontraktshandlingar defineras i Aff-definitioner 15 som ”kontrakt jämte handlingar som är fogade till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena”. 

I ABFF 15 står också att ”Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna.” Därför behöver du ha tillgång till samtliga kontraktshandlingar för att kunna tolka vad som gäller – det räcker alltså inte med Kontraktet eller förfrågningsunderlaget. 

Kontraktshandlingarna listas i Kontraktet, under rubriken K1.1 Kontraktshandlingar. Du behöver inte lista lagar och föreskrifter, men om du som beställare har särskilda rutiner som du vill att leverantören ska följa behöver även dessa listas som Kontraktshandling. 

För att göra det enklare att hålla ordning på handlingarna grupperas de ofta enligt den rangordningsregel som finns i ABFF 15 kap 1 § 4 och som listar de vanliga grupperna av kontraktshandlingar. Där kan man exempelvis utläsa att såväl ABFF som Aff-definitioner förutsätts vara en del av Kontraktshandlingarna, precis som förfrågningsunderlaget och anbudet. Listan är numrerad från 01 till 06, och det gör att samtliga handlingar som är en del av Förfrågningsunderlaget normalt grupperas under nr 06. Det kan exempelvis se ut så här:

  • 06.1 Kontraktsformulär
  • 06.2 Övergripande tjänstekrav
  • 06.3 Tjänstebeskrivningar
  • 06.4 Objektsbeskrivning
  • 06.5 Upphandlingsföreskrifter
Objektsbeskrivningen består normalt av ett större antal handlingar i sig, såsom listor, ritningar och foton. Då kan det i exemplet ovan vara så att man anger dessa handlingar med ytterligare en underkod: 06.4.1 , 06.4.2, 06.4.3 etc. 


Lämna ett svar