Rollbeskrivningar

En bra checklista

Tjänstebeskrivningen kan även användas som ett underlag när man ska skapa rollbeskrivningar för olika roller inom organisationen.

Eftersom Tjänstebeskrivningen är gjord för att beskriva samtliga tänkbara arbetsuppgifter fungerar den utmärkt som en checklista.

Gå igenom den rubrik för rubrik och fundera på vem som är ansvarig för respektive arbetsuppgift och om det finns särskilda krav eller kopplingar till andra roller. 

shutterstock_326595233 kvadrat
Lämna ett svar