Objektsbeskrivning

Objektsbeskrivningen har en viktig funktion i ett Aff-avtal. För att kunna beskriva en tjänst så behöver man också beskriva ”åt/på vad, för vem” tjänsten ska utföras. ”Vad” och vem” är då Objekten som tjänsten ska utföras på/i/till. Och för att kunna beräkna omfattningen av arbetet så behöver man dessutom information om de objekten som ska ingå. Det är objektsbeskrivningens roll att ge den informationen.

Om avtalet exempelvis rör städning av fastigheter, så behöver vi veta med om de objekt som ska städas. 


I Tjänstebeskrivningen framgår det kanske att städning sker av trapphus, och då behöver objektsbeskrivningen svara på följande frågor:

Close-up woman cleaning railing of stairs

I det här fallet så kanske det skulle framgå att det rör ett trapphus om 100 kvm på Storgatan 1, att det är fem våningar och golvet är av marmor.

Objektsbeskrivningen utgörs ofta av såväl löptext som tabeller med fakta och kanske också bilder. Vad som bör stå varierar med entreprenadens omfattning, exempelvis vilka tjänster som ingår.

I Aff Avtalssystem finns det stödjande dokument som ger råd kring upprättandet av en objektsbeskrivning, samt ett förslag till excelmall för upprättandet.

Lämna ett svar