Övergripande tjänstekrav

Aff har traditionellt varit bra på att beskriva utförande av olika arbetsuppgifter, men sämre på att beskriva de krav på leveransen/entreprenaden som inte är kopplade till en specifik arbetsuppgift. Dessa krav har vi nu samlat i ett dokument som har namnet Övergripande tjänstekrav. 

Här kan du formulera och utveckla dessa krav, så att det blir lätt att förstå samt att följa upp efterlevnaden.

Kodstrukturen börjar på S, precis som Tjänstebeskrivningarna. Men istället för SA-SJ så är numreringen i Övergripande tjänstekrav S1-S6. De Övergripande tjänstekraven gäller, med hjälp av en utökad pyramidregel, för alla tjänsteområden i det aktuella avtalet.

Rubrikerna är lika de som återfinns i Kontraktsformuläret, men innehållet skiljer sig åt. Exempelvis återfinns här tider för utförande såsom inställelsetider (S6 Tider), medan Kontraktsformuläret innehåller kontraktstid och uppsägning (K4 Tider).

Innehållet i Övergripande tjänstekrav

Lämna ett svar