Seminarium – Kvalitetsplan

I ABFF framgår det att Leverantören ska upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan för entreprenaden. Idag är många företag certifierade inom såväl kvalitet som miljö, och undrar då varför de ska upprätta en särskild plan för entreprenaden. Ja, varför ska man det?

På det här seminariet går vi igenom vad syftet med en kvalitets- och miljöplan är, vilka krav som ställs på den och hur man praktiskt kan gå till väga. Seminariet passar både leverantörer som ska göra en plan, och beställare som ska granska och godkänna planerna.

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2021-03-18
Lämna ett svar