Seminarium – samverkansentreprenader

Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter. Som en följd av det är det allt för vanligt att vinnande anbud antas till fel prisnivå och att det uppstår problem i entreprenaden. Om vi tittar på byggbranschen, som haft dessa problem under lång tid, så är det vanligt med partnering/samverkansentreprenader. Syftet med denna upphandlings- och samverkansmodell är att beställaren i dialog med en tilldelad leverantör fastställer pris och kvalité i en entreprenad.

Samverkansentreprenader är ovanliga i Aff-sammanhang men uppmärksammas mer och mer. Linköping kommuns fastighetsbolag, Lejonfastigheter AB, har genomfört en upphandling i enlighet med LOU och inom ramen för samverkansbegreppet. Entreprenaden avser fastighetsteknik (drift) och omfattar fastigheter med särskilt kritisk verksamhet. Seminariet går igenom själva upphandlingsförfarandet och samverkansmodellen med fokus på erfarenheterna från Lejonfastigheter AB.

Föredragshållare: Per Ollas
Seminariet är inspelat 2021-02-07
Lämna ett svar