Seminarium – Uppstart och avslut

Ska du ha betalt också?!

På det här seminariet fokuserar vi på vad som gäller vid uppstart och avslut av en entreprenad.

Vad finns det för regler i ABFF som är applicerbara, och vad är syftet med dem?

Vilka övriga ställen i avtalet bör man leta information på, och inte minst – hur går det till rent praktiskt? 

Föredragshållare: Anna Cedvén
Seminariet är inspelat 2020-09-29
Lämna ett svar