Åtagande och ersättning

Ingår det?

Ofta pratar vi lite slarvigt om att något ”ingår” eller ”inte ingår”. Det leder lätt till missförstånd, då det är skillnad på frågan om något ingår i L:s åtagande, eller om det ingår i den fasta ersättningen

När vi pratar åtagande så avses arbetet, hur arbetet ersätts är en annan fråga. Ersättningsformen för kontraktsabetena i en Aff-entreprenad är ofta en blandning av fast och rörlig ersättning, där fördelningen mellan dessa kan se väldigt olika ut. 

Hur arbetet ersätts påverkar inte huruvida det ingår i L:s åtagande eller ej. Även kontraktsarbeten som ska utföras mot rörlig ersättning ingår i L:s åtagande. 

Lämna ett svar