Entreprenadomfattning

Vad omfattar entreprenaden egentligen?

Enligt Aff-definitioner är entreprenaden = kontraktsarbeten +/- ändringar och tilläggsarbeten. Och enligt ABFF 15 så bestäms kontraktsarbetenas omfattning av kontraktshandlingarna. Det kan tyckas självklart, men regeln innebär också att det som inte finns redovisat inte  heller omfattas av L:s åtagande. Ytterligare en viktig skrivning i ABFF 15 är att kontraktshandlingarna kompletterar varandra.  Det innebär förenklat att man behöver lägga ihop informationen i de olika handlingarna för att kunna utläsa vad som egentligen är entreprenadens omfattning. 

I praktiken består ett Aff-avtal av många olika handlingar, så var hittar jag relevant information om entreprenadomfattningen?

Första platsen att söka upp är Kontraktet, i koden K1 Omfattning. Precis som namnet antyder så är det här som den övergripande omfattningen av entreprenaden ska kunna utläsas. Är det städning av bostadsfastigheter, fastighetsdrift av kommunala fastigheter, fastighetsförvaltning av köpcentrum eller något annat? 

Dock kan inte omfattningen förtydligas endast av texten i en kod, varför den normalt avslutas med en hänvisning till övriga handlingar. Då kan det stå så här: ”Entreprenadens omfattning i detalj framgår av i K1.1 förtecknade kontraktshandlingar.” 

Bland de övriga handlingarna finns två dokument som är centrala för att avgöra omfattningen. Tjänstebeskrivningen anger vilka tjänster som ska utföras, medan Objektsbeskrivningen anger ”på vad” arbetet ska utföras. Tillsammans kan man säga att det förtydligar omfattningen av arbetet. 

Lämna ett svar