Mall för entreprenader inom gata/park

Tomtmark eller gator och parker - Aff fungerar oavsett

Aff används vanligtvis vid avtal rörande skötsel av utemiljö när det gäller tomter och till viss del parker. När det handlar om gatudrift är det fortfarande mindre vanligt att använda Aff, trots att ABFF är det mest lämpliga regelverket. Däremot är strukturen inom Tjänsteområde Utemiljö mer anpassat för grönyteskötsel än gatudrift och renhållning av offentliga miljöer. 

Därför startades projektet Mall för entreprenader inom gata/park. Syftet var att skapa en mall anpassad för offentliga miljöer. Under projektets gång visade det sig vara mest lämpligt att istället anpassa strukturen av Tjänsteområde Utemiljö. 

Resultatet av projektet är en uppdatering av Tjänsteområde Utemiljö, som nu är lika väl anpassad för drift av offentliga miljöer som skötsel av tomtmark. 

Uppdateringen av Aff-dokumentationen skedde i början av juni 2022.

Projektledare var landskapsarkitekt Bengt Persson, LARK i Lund. 

Projektdeltagare:

  • Charlotte Dahlin, Umeå kommun
  • Kamille Taner, Sollentuna kommun
  • Patrik Carlsson, Stockholmshem
  • Kjell Jönsson, Green Landscaping
  • Lina Constantino, WSP
  • Stefan Sundström, Svefa

 

Lämna ett svar