Välja regelverk

När ska man använda Aff, och när ska man använda andra regelverk som exempelvis ABT?

Projektet syftar till att ta fram en guide som hjälper dig att utröna om Aff är en bragrund för ditt avtal eller inte. För de flesta entreprenader med åerkommande tjänster är det lätt att rekommendera Aff, men för en del entreprenader är det inte lika självklart. Vad händer t.ex. om en entrprenad både innehåller återkommande tjänster som tillsyn och skötsel, samt planerat underhåll?

Guiden planeras tydliggöra vad som kan vara avgörande för vilket regelverk som bör användas, och samtidigt ge förslag på  avtalsskrivningar för de entreprenader som inte riktigt vill passa in  något regelverk. 

Projektet har genomförts i en mindre grupp bestående av Per Ollas och Daniel Magnusson från Utvecklingsrådet under ledning av Anna Cedvén från Aff. Entreprenadjuristen Pehr Jacobsson har bistått med expertkunskap rörande ABFF, AB och ABT. 

Lämna ett svar