När gäller ett à-pris?

Ett avtalat à-pris gäller alltid, oavsett om det är Leverantören (L) eller dennes underleverantör (UL) som utför arbetet. På samma sätt gäller att ett à-pris omfattar de kostnadspunkter som är avtalat, oavsett vem som utför arbetet.

Exempel

I ett avtal så finns ett à-pris per timmes arbete för elektriker som omfattar ”Enligt ABFF 15 kap 6 § 3 – Pkt 2,3,5,6,7,8,9 samt pkt 4 enligt följande: Hjälpmedel i form av administrativa hjälpmedel, handverktyg, stegar och transporter.”
En UL utför ett arbete inom kategorin ”elektriker” och har följande kostnader som denne fakturerar L:

  • Tre timmars arbete
  • Servicebil
  • Trängselskatt
  • Parkeringsavgift
  • Kablage och klämmor

Frågan är om L kan fakturera B hela UL-fakturan? Och svaret är att L inte kan vidarefakturera B hela UL-fakturan.

L kan fakturera B 3 timmars arbete till avtalat à-pris, oavsett vad UL fakturerar L för pris per timme. L kan också fakturera B materialet, då det inte ingår i à-priset.
L kan dock inte fakturera B för Servicebil, Trängselskatt, Parkeringsavgift då dessa ska vara inkluderade i det avtalade à-priset.

Lämna ett svar