Garantitid

På kontraktstiden följer ansvarstid

När man som konsument köper varor förekommer begreppet garanti. Likaså följer det en garantitid efter en avslutad och godkänd byggentreprenad. Men i Aff har vi istället en ansvarstid.

Ansvarstiden är fem år efter kontraktstidens utgång, och under den tiden kan Beställaren fortfarande göra gällande att Leverantören är ansvarig för fel eller skada. Till skillnad från garanti så behöver Beställaren kunna visa att felet eller skadan hänför sig till Leverantörens åtagande. 

Det kan vara både svårt och lätt att påvisa kopplingen till Leverantörens åtagande. Om en entreprenad som inkluderar tillsyn och skötsel av tak avslutas, och efteråt upptäcker att det växer en rejäl björk på taket – ja då har Beställaren inte så svårt att påvisa att det hänför sig till Leverantörens åtagande eftersom björken inte kan ha kommit dit efter entreprenaden.

Lämna ett svar